8 tips for å unngå problemer med vinterdiesel

Hvis temperaturen kryper under minus 25 grader over lengre tid, kan dieseldrevne maskiner få problemer, selv med vinterdiesel. Følger du disse rådene fra Circle K er det lettere å forhindre skade på tank og maskin i vinterkulda.
8 tips for å unngå problemer med vinterdiesel

Circle K – tips og råd om vinterdiesel

  1. Husk alltid å skifte til vinterdiesel i tide.
  2. Når det blir kaldvær drener gjerne tankene daglig for vann, slik at du får et vannfritt drivstoffsystem.
  3. Følg produsentens serviceintervaller når det gjelder drenering av vannutskiller og skifte av dieselfilter.
  4. Bruk vannpartikkelfilter mellom pumpe og slange på lagertanken din.
  5. Unngå å ta diesel fra de laveste sjiktene i tanken. Det forhindrer at utfelt voks samler seg i bunnen av en lagertank ved lave temperaturer.
  6. Hvis voks har blitt dannet, er oppvarming til minimum romtemperatur eneste løsning. Når maskinen er i drift og dieselen sirkulerer oppnår du den nødvendige temperaturøkningen.
  7. Jevnlig bruk av maskinen vil bidra til å holde temperaturen i dieselen oppe.
  8. Tom eller halvfull tank gir mer kondensvann, så fyll alltid opp tanken etter endt arbeidsdag.

Ha en god arbeidsøkt!

Moderne dieselmotorer har gjennomgått en betydelig utvikling gjennom mange år, og innsprøytningssystemene arbeider under svært høyt trykk. Dette medfører sensitivitet ovenfor mikroskopiske partikler, vann og svovel.

Diesel er i dag nærmest svovelfri, og dieselfiltre på maskinene er svært finmaskede sammenlignet med eldre maskiner. Det gjør at voksutfelling lettere tetter filteret. Du kan derfor oppleve at en eldre traktor fra 80-tallet starter mens dieselfilteret har tettet seg på den nyeste.

Utfordringer med vinterdiesel kan knyttes til ulike områder:

Lagring i dieseltank

Diesel lagres ofte i overgrunnstanker som består av stål, der temperaturutveksling fører til utskifting av luft i tankens tomrom. Luft inneholder fuktighet, og noe av dette vil kondensere på innsiden av tanken og over tid danne så mye kondensvann at det blir problemer.

Kuldeegenskaper til diesel

Kuldeegenskapene til diesel defineres av to hovedegenskaper: filterpluggepunkt og tåkepunkt.

Vanlig norsk vinterdiesel har et filterpluggepunkt på under minus 32 grader og et tåkepunkt på minus 22 grader. Dette betyr at dieselen begynner å felle ut vokskrystaller og bli tåkete ved minus 22 grader. Vokskrystallene som dannes mellom minus 22 og minus 32 grader er derimot så små at de ikke gir umiddelbare problemer, så lenge bilen eller maskinen er i jevnlig bruk.

Dersom dieselen blir stående ”urørt” under denne temperaturen over flere dager, risikerer du etter hvert tette dieselfiltre. Det betyr at vokskrystaller klumper seg sammen og synker mot bunnen av tanken.

Hvis (eller når) denne voksen kommer fram til dieselfilteret blir det stopp. Hvor hurtig det skjer er først og fremst avhengig av temperaturen og hvor lang tid dieselen får stå ”i fred.” Maskinens driftsmønster har derfor stor betydning.

Det er lett å tro at dieselen på tanken fryser ved minus 30 grader, men lufttemperaturen gjenspeiler ikke nødvendigvis temperaturen på dieselen i tanken. Står maskinen stille utendørs i ekstremkulda i lengre tid, vil selvsagt temperaturen på dieselen i tanken bli lik utetemperaturen.

Bruksmønster

Jevnlig bruk av maskinen vil bidra til å holde temperaturen i dieselen oppe, fordi dieselen sirkulerer og er innom motorrom og innsprøytningssystem så lenge motoren går. Dieselen som kommer i retur til tanken vil derfor være relativt varm. Vokskrystallene som eventuelt er dannet vil passere gjennom filteret og smelte når dieselen er en tur innom motorrommet.

Circle K anleggsdiesel

Circle Ks anleggsdiesel har høyteknologiske tilsetninger, som blant annet reduserer skumming (merkbart under fylling av diesel), hindrer korrosjon og sørger for effektiv rensing og renhold av innsprøytingsdysene. Et velfungerende innsprøytningssystem er en viktig forutsetning for å få start under vanskelige værforhold.

Lykke til med vinterkjøring, og husk Agrol-rabatten på diesel til gårdstank.

Circle K – rabatt på anleggsdiesel

Noen misforståelser om dieselegenskaper og parafin
  • Dieselegenskaper: Mange tror at anleggsdiesel selges med forskjellige vinteregenskaper i ulike deler av landet, og at dieselen i enkelte deler av landet er mer kuldesterk. Slik er det ikke. Circle Ks avgiftsbelagte diesel (”blankdiesel”) kan være tilpasset lokale forhold på bensinstasjonene, men Circle Ks anleggsdiesel er den samme over hele landet.
  • Parafin: En annen misforståelse er at det blir blandet inn parafin i dieselen om vinteren for å gjøre den mer kuldesterk. Dette ble gjort tidligere, men på grunn av høyt svovelinnhold i parafin er ikke dette lenger lovlig. Tilsetning av parafin eller andre stoffer vil gjøre at dieselen ikke lenger er i henhold til gjeldene spesifikasjoner, og garantiansvaret bortfaller for Circle K og maskinleverandørene. Parafin har ikke de nødvendige smøreegenskapene, noe som fort kan medføre problemer med innsprøytingsdyser og pumper. Det høye svovelinnholdet i parafinen kan skade både partikkelfiltre og katalysatorer på dagens motorer.