En forutsigbar strømpris ble redningen

Med 50 melkekyr, 10 kjøttfe og fem barn i alderen 7 til 17 år, er både aktivitetsnivået og strømforbruket på Heistad høyt. Tor Martin og Ulrikke priser seg lykkelige for at de har Agrol Landbruksstrøm fra NTE.
Med fem barn og to voksne som alle er aktive er det ikke rart at strømforbruket blir høyt.
Gode råd fra en strømleverandør som også forstår landbruket, ble ekstra verdifullt for Tor Martin Eek.
Det er mye å lære, oppleve og bli glad i for barn som vokser opp på gård.
Gallery image
Med fem barn og to voksne som alle er aktive er det ikke rart at strømforbruket blir høyt.
Gallery image
Gode råd fra en strømleverandør som også forstår landbruket, ble ekstra verdifullt for Tor Martin Eek.
Gallery image
Det er mye å lære, oppleve og bli glad i for barn som vokser opp på gård.

– Jeg har spart mange tusen kroner på at jeg valgte akkurat denne strømavtalen, sier Tor Martin Eek, som sammen med samboeren Ulrikke Marie Kristiansen Skevik driver gården Heistad på Sparbu utenfor Steinkjer.

En lønnsom prat med NTE

Det var tilfeldighetene som gjorde at Tor Martin endte opp med Agrol Landbruksstrøm. Da han ringte til kundesenteret på NTE og oppga omtrentlig strømforbruk og fortalte om drifta på gården, var kunderådgiveren klokkeklar på at dette var den riktige avtalen for han.

– Så da stolte jeg på henne, jeg, smiler Tor Martin. – Jeg tok det for gitt at kunderådgiveren i NTE sitter med mer kunnskap om strømmarkedet enn det jeg gjør, og da hørte jeg på de gode rådene.

Og det at Tor Martin valgte Agrol Landbruksstrøm, har vist seg å være en lønnsom avgjørelse. I perioder i år har kundene hatt strømpriser på under halvparten av innkjøpsprisen på strøm.

Jeg tok det for gitt at kunderådgiveren i NTE sitter med mer kunnskap om strømmarkedet enn det jeg gjør, og da hørte jeg på de gode rådene.

– TOR MARTIN EEK, BONDE

Samlet innkjøp gir bedre pris

– Målet med Agrol Landbruksstrøm er å gi kundene gode priser over tid, forteller Berit Buchholdt Gran, som jobber som porteføljeforvalter i NTE. – Historisk har denne avtalen hatt en god pris for kundene våre.

For å få best mulig pris på strømmen, samler vi mange kunder i en portefølje. Når vi mener det er større sannsynlighet for at prisene skal stige «forhåndskjøper» vi strømmen, og kundene får prisen vi har kjøpt inn. Ved å samle flere kunder i en portefølje får vi mulighet til å handle på en måte som tidligere bare har vært forbeholdt de alle største strømkundene. Det å kjøpe strøm i en portefølje er en kalkulert risiko. Du kan ende opp med en pris som er høyere enn innkjøpsprisen.

– Men vi i NTE har opparbeidet oss god kompetanse på å kjøpe strøm, mener Gran. – Kundene som har denne avtalen, har hatt vesentlig lavere strømpriser så langt i år enn kunder som har innkjøpspris-avtaler, sier hun.

Målet med Agrol Landbruksstrøm er at rett og slett å gi kundene gode priser over tid.

– BERIT BUCHHOLDT GRAN, PORTEFØLJEFORVALTER I NTE
Synes du det er vanskelig å forstå strømprisene?

Tidligere var vær og vannstand de viktigste indikatorene for kraftprisen. Nå, som Norge og Norden er knyttet nærmere kontinentet med flere kabelforbindelser, er prisene på kull, olje, gass, vind og utslippskvoter på kontinentet essensielt for å forstå markedet.

Siden vi kan eksportere store volum kraft til kontinentet, er det viktig å ha en forståelse for hva som driver prisene der. Til tider importerer landene i Norden kraft fra kontinentet, men det skjer vanligvis når vindproduksjonen på kontinentet overstiger forbruket deres.

For øyeblikket forventer analytikerne høye kraftpriser både i år og neste år. En tørr sommer og en tørr vinter har gjort at vi ikke har mye vann i vannmagasinene våre. Den relativt snøfattige vinteren betyr også at det er lite snø som skal smelte til våren.

Porteføljeforvalterne i NTE jobber for å få best mulig innkjøpspris for kundene, både ved å være gode rådgivere og ved å ta gode beslutninger på vegne av kundene. Ekspertisen om nordiske kraftpriser, analyser og forståelsen av hvordan globale råvarer utvikler seg, er bare noen av momentene som er viktige for å forstå strømmarkedet.