Esso går over til biodrivstoff med høy klimagassreduksjon

Esso Norge AS (Esso) har besluttet ikke å importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2019. Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at de når innblandingskravet på 12 prosent for 2019 uten bruk av palmeolje.
Esso vil redusere usikkerheten rundt palmeolje og tilby sine kunder et mer bærekraftig alternativ.
Gallery image
Esso vil redusere usikkerheten og bekymringene rundt palmeolje, og tilby sine kunder et mer bærekraftig alternativ.

Stortinget har nylig bedt regjeringen om å utarbeide et forslag for å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Disse prinsippene skal inn i neste statsbudsjett og gjelde fra 1. januar 2020. Selv om det varslede forslaget ikke dreier seg om palmeolje spesielt, har det kommet frem at det er et bredt politisk ønske om å redusere bruken av palmeolje i drivstoff.

Esso setter pris på at myndighetene nå tar skritt i retning av en politikk som tar inn over seg den reelle, globale klimaeffekten av biokomponenter. Myndighetsinitierte drivkrefter bør premiere biodrivstoff med høy klimagassreduksjon.

Esso har tidligere kun benyttet palmeolje som er sertifisert i henhold til EUs bærekraftkriterier. Esso erkjenner at dette er en kompleks problemstilling. Et kritisk fokus på palmeolje i drivstoff har medført usikkerhet og bekymring blant kundene, og de responderer nå på denne usikkerheten i markedet.

Spørsmål kan rettes til 

Anne Fougner
Nordic Public and Government Affairs Manager
Esso 
Mobil +47 905 16 835