Informasjon om koronavirus

Agrol følger de kravene og anbefalingene Folkehelseinstituttet til enhver tid gir. Vi vil gjøre det beste vi kan for å gi en så god tjeneste vi kan under de omstendighetene som råder.
Informasjon om koronavirus og informasjon fra Agrol og Agricard kundeservice.
Gallery image
Informasjon om tiltak rundt koronavirus og informasjon fra Agrol og Agricard kundeservice.

Korona leverandørinformasjon som berører Agrol-avtaler

Følg med på informasjonen på denne siden.

Internt har vi iverksatt følgende tiltak:

  • unngå kollektiv transport så langt det lar seg gjøre
  • bruk av digitale møteverktøy fremfor fysiske møter/besøk
  • hjemmekontor og reiserestriksjoner for våre ansatte
  • smitteverntiltak for de som må innom kontoret

Vi forventer at alle våre forbindelser følger retningslinjene og anbefalingene fra relevante nasjonale helsemyndigheter.

For organisasjonsspørsmål, vennligst kontakt:

Gunnar Håkenrud, daglig leder
mobil +47 975 70 545
e-post gunnar.hakenrud@agrikjop.no

Agrol kundeservice

Agrol kundeservice opprettholdes som vanlig, men fra hjemmekontor. Vi ber om forståelse dersom du skulle oppleve noe mer ventetid på telefon og e-posthenvendelser enn normalt.

Agricard kundeservice

Sett i lys av situasjonen og de omstendighetene vi nå opererer under, er Agricard nødt til å innskrenke sine åpningstider for å konsentrere tilgjengelig bemanning der trafikken er høyest. Det betyr at Eika Kundesenter har følgende åpningstider fra fredag 13. mars:

  • Hverdager kl. 0800-1600, lørdag og søndag kl. 0900-1700.
  • Eika kundesenter vil betjene telefoner og e-post i dette tidsrommet. Chat er stengt.
  • Kunder som tar kontakt med før og etter vår åpningstid vil møte stengte køer, og en talemelding som forklarer situasjonen.

Eika kundesenter beklager de ulemper dette måtte medføre for brukere og kunder, og håper på forståelse i en fortvilet situasjon. Nye åpningstider kan endres på kort varsel, dersom behovet tilsier så.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:

Hanne Balke, leder Eika kundesenter
e-post hab@eika.no

Informasjon på denne siden oppdateres fortløpende ved behov.