Økonomisk støtte til solcelleanlegg

Er du bonde, skogeier eller driver i veksthusnæringen og vurderer å installere solcelleanlegg? Visste du at du kan få støtte fra Innovasjon Norge på inntil 35 % av summen inntil 1 million kroner?
Få økonomisk støtte til å investere i et solcelleanlegg
Gallery image
Ta en titt på låvetaket ditt? Sannsynligheten er stor for at det egner seg godt til å montere et solcelleanlegg.
NTE kan hjelpe deg med energiberegningen du trenger for å søke om en solcelleløsning.
En av forutsetningene for å få støtte, er at strømmen solcelleanlegget produserer, skal brukes på landbrukseiendommen; enten bare til næringsvirksomheten eller sammen med boligene.

Hjelp med søknaden

For å ferdigstille søknaden din, trenger du en energiberegning. NTE har levert solcelleanlegg til landbruket i flere år, og sitter med kunnskap og erfaring om størrelser og plassering om solcelleanlegg som kan være til stor hjelp for deg i søknadsprosessen.