Til hovedinnhold
Agrol har rabattavtale på land-bruksdiesel hos både Circle K og Esso Energi, noe Ole Petter Lund fra Ullensaker vet å benytte seg av.

Dieseldyr kan skade motoren

Dieseldyrene er små mikrober, bakterier og sopp, og lager en seig gjørme som kan føre til korrosjon, tette dieselfilter og motorstopp. De er nyttige for å bryte ned oljesøl i naturen, men spiser diesel og er ikke bra for tanken.

I sjiktet mellom olje og vann på bunnen av dieseltanken har mikrobene de beste leveforholdene. Dette kan være et problem med biodiesel, som også er lettere nedbrytbar for mikrobene. Biodiesel blir nå blandet i all normal diesel som omsettes, og EU har som mål at diesel til transportformål skal inneholde 10 prosent biodiesel innen 2020. I landbruksdiesel/farget diesel blandes det ikke inn biodiesel.

Unngå å få vann i tanken

Diesel fra tankbil eller bensinstasjon inneholder maks 0,02 prosent vann. Deretter er det kundens ansvar å passe på at vannet ikke kommer inn på tanken. 

  • Lås tanklokket for å unngå menneskelige feil.
  • Sørg for at pakninger er hele, og unngå diesel fylling i regnvær.
  • Unngå at tanklokk og luftingen til drivstofftanken blir stående under vann.
  • Fyll opp tanken på traktorer og skogsmaskiner på slutten av arbeidsdagen for å unngå kondens ved temperatursvingninger.
  • Fyll tanken helt opp hvis maskinen skal stå stille i en periode. 

Dieselfilteret bør skiftes eller dreneres for vann før vintersesongen. På bunnen av gårdstanken kan det også samle seg vann, og man bør tømme ut eventuelle vannansamlinger før man fyller tanken på nytt.

– Test om det er vann i tanken med en peilepinne med en indikatorpasta. Disse får du kjøpt hos våre forhandlere eller hos Felleskjøpet, anbefaler salgsjef Sjur Gautneb i Esso Energi AS. 

Utfordringer med voks

Diesel på gårdstank har utfordringer knyttet til utfelling av voks dersom man har diesel av feil sesonkvalitet, og når det blir lavere temperaturer enn det dieselen tåler. Denne voksen vil samle seg på bunnen av tanken i kaldt vær og løse seg opp når det blir mildt igjen. Unngå derfor å ta diesel fra det laveste punktet i tanken. 

Riktig sesongkvalitet

– Like viktig som å sørge for et vannfritt drivstoffsystem, er å sørger for at du har ha diesel av av rett sesongkvalitet på tanken, sier Anders Kleve Svela, produktansvarlig i Circle K.

Sommerdiesel leveres fra 1. april, høstdiesel fra 15. september og vinterdiesel fra rundt 1. november. 

UV-tett tank med vannfilter

Både Felleskjøpet og Circle K samarbeider med Vera Tank AS. Deres tanker er UV-tette og leveres med vannfilter. Vera Tank har også en vannabsorbent som kan senkes ned i tanken der den vil suge opp vannet, inntil ca. ¼ liter.

Agrol samarbeider med Circle K og Esso Energi for å skaffe landbruket og skogbruket diesel som verken er dyr eller inneholder dyr. 

Bruk dine Agrol-fordeler på drivstoff

Tekst og foto: Karstein Brøndbo, Agrol

Share this post