Til hovedinnhold
Agrol har rabattavtale på land-bruksdiesel hos både Circle K og Esso Energi, noe Ole Petter Lund fra Ullensaker vet å benytte seg av.

Dieseldyr kan skade motoren

De er små, og de lager en seig gjørme som kan føre til korrosjon, tette dieselfilter eller i verste fall motorstopp. 

Tekst og foto: Karstein Brøndbo, Agrol

Dieseldyr er mange ulike mikrober, bakterier og sopp, som spiser diesel. Dette er nyttige dyr som bryter ned oljesøl i naturen, men de er ugunstige å ha på tanken.
I sjiktet mellom olje og vann på bunnen av dieseltanken har mikrobene de beste leveforholdene. Dette kan være et problem med biodiesel, som også er lettere nedbrytbar for mikrobene. Biodiesel blir nå blandet i all normal diesel som omsettes, og EU har som mål at diesel til transportformål skal inneholde 10 %biodiesel innen 2020. I landbruksdiesel/farget diesel blandes det ikke inn biodiesel.

DIESEL FRA TANKBIL ELLER BENSINSTASJON inneholder maks 0,02 % vann. Deretter er det kundens ansvar å passe på at vannet ikke kommer inn på tanken. 
Lås tanklokk for å unngå menneskelige feil. Sørg for at pak-ninger er hele, og unngå diesel fylling i regnvær. Unngå at tank -lokk og luftingen til drivstofftanken blir stående under vann. Fyll opp tanken på traktorer og skogsmaskiner på slutten av arbeidsdagen for å unngå kondens ved temperatursvingninger. Fyll tanken helt opp hvis maskinen skal stå stille i en periode. 
Dieselfilter bør skiftes eller dreneres for vann før vinter-sesongen. På bunnen av gårdstanken kan det også samle seg vann, og man bør tømme ut eventuelle vannansamlinger før man fyller tanken på nytt. – Test om det er vann i tanken med en peilepinne med en indikatorpasta. Disse får du kjøpt hos våre forhandlere eller hos Felleskjøpet, anbefaler salgsjef Sjur Gautneb i Esso Energi AS. 

DIESEL PÅ GÅRDSTANK har utfordringer knyttet til utfelling av voks dersom man har diesel av feil sesonkvalitet og det blir lavere temperaturer enn det dieselen tåler. Denne voksen vil samle seg på bunnen av tanken i kaldt vær og løse seg opp når det blir mildt igjen. Unngå derfor å ta diesel fra det laveste punktet i tanken. 

– Like viktig som å sørge for et vannfritt drivstoffsystem er det å sørge for at man har diesel av av rett sesongkvalitet på tanken, sier Anders Kleve Svela, produktansvarlig i Circle K.
Sommerdiesel leveres fra 1. april, høstdiesel fra 15. sep-tember og vinterdiesel fra rundt 1. november. 

Både Felleskjøpet og Circle K samarbeider med Vera Tank AS. Deres tanker er UV-tette og leveres med vannfilter. Vera Tank har også en vannabsorbent som kan senkes ned i tanken der den vil suge opp vannet, inntil ca. ¼ liter.
AGROL SAMARBEIDER MED Circle K og Esso Energi for å skaffe landbruket og skogbruket diesel som verken er dyr eller inneholder dyr. 

Circle K gir Agrol-rabatt og ekstra rabatt ved nettbestilling på www.circlek.no/landbruk. Du kan også ringe tlf. 810 02 002 og bli satt over til din lokale leverandør.

Esso Energi AS gir også Agrol-rabatt på anleggsdiesel i bulk. Du kan bestille på tlf. 22 66 38 50 eller på post@essoenergi.no. Se også essoenergi.no/landbruk

Vis til din tilknytning til Agrol når du bestiller.

Med AgriCard får man også Agrol-rabatt på pumpepris hos Esso og Circle K. 

Share this post