7 tips som holder dieseltanken ren i våronna og høstonna

God dieselkvalitet og riktig lagring og vedlikehold av tanken kan redusere driftsproblemer. I tillegg blir traktorjobben mer effektiv og miljøvennlig. Men hvordan komme dit?
7 tips som holder dieseltanken ren i våronna og høstonna

Circle K – ekstra rabatt på anleggsdiesel til våronna

Unngå kondensvann i tanken

En viktig ting er å unngå kondensproblemer. Diesel lagres ofte i overgrunnstanker av stål, hvor temperatursvingninger fører til utskifting av luften i tankens tomrom. Denne luften inneholder fuktighet, og noe av den kondenserer på innsiden av tanken. Etter hvert kan det dannes så mye kondensvann at problemer oppstår. En tank med lite diesel vil gi mer kondensvann både på tanken og på traktoren – spesielt i kalde perioder.

Bedre med renere tank

En ren og moderne drivstofftank med integrert partikkel- og vannfilter vil redusere sjansen for driftsproblemer som følge av forurenset drivstoff. Både Felleskjøpet og Circle K samarbeider med Vera Tank AS, som leverer UV-tette tanker med vannfilter som standardutstyr.

8 tips til en ren dieseltank

  1. Hold tanken så full som mulig. Full tank gir lite kondens.
  2. Fyll opp drivstofftanken på traktoren etter endt arbeidsdag.
  3. Peil for vann regelmessig. Vannet er tyngre enn diesel og ligger på bunnen av tanken.
  4. Sørg for hette eller snorkel på pusteluftrøret. Da unngår du regnvann i tanken.
  5. Drener kondensvann fra tanken minst én gang i året.
  6. Ta kontakt med et miljøsertifisert firma hvis du trenger hjelp til rengjøring av tanken.
  7. Sørg for god tankkvalitet.
  8. Pass på og få diesel som tåler kulde på tanken utover høsten. Etter 15. september leverer vi høstdiesel som tåler ned til -20 grader. Etter 1. november leverer vi diesel som tåler under -30 grader.

Dieseldyr kan skade tanken

Husk å fjerne vann fra tanken, slik at ikke skadelige mikroorganismer “dieseldyr” utvikler seg.