Personvernerklæring

Hvem vi er

Agrol AS er Landbrukets fordelsprogram, driftet av Agrikjøp AS – en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter og deres datterselskaper.

Agrikjøp er et aksjeselskap som inngår i Landbrukssamvirket. Selskapet ble dannet i september 2001 og inngår innkjøpsavtaler for landbrukssamvirket og bønder. Agrikjøp eier og drifter Agricard, Landbrukets kreditt- og fordelskort.

Vår nettstedadresser er: https://agrikjop.no og https://agrol.no

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du kontakter Agrikjøp eller Agrol kundeservice.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, Agrikjøps markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Agrikjøp/Agrol.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet, lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Om du ber at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre kundeservice og formidle informasjon om avtalene våre. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere og personer som søker jobb eller arbeider i selskapet vårt.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om avtalene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.
 • Gi deg informasjon om et arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på Agrikjøp/Agrol sine websider.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler).
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.
 • Behandle en jobbsøknad.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke
Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter
Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse
Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Agrikjøp/Agrol og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til kundeservice og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles inn?
Vi kan samle inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Er du medlem i en organisasjon tilknyttet Agrol kan også medlemsnummer, organisasjonsnummer og adresse være registrert. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Hvis du søker på en jobb hos Agrikjøp, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Agrikjøp/Agrol samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Media

Hvis du laster opp bilder (f.eks profilbilde) til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Informasjonskapsler

Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Informasjonskapslene lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for «Husk meg», vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne. Informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi eierne av siden forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk. Hvis informasjonskapsler og nettvarder brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig.

Vi benytter følgende informasjonskapsler:

 • _ga: Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet.
 • _gat: Brukt av Google Analytics
 • _gid: Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet.
 • _hjIncludedInPageViewSample: Bestemmer om brukerens navigasjon skal registreres i en bestemt statistisk plassholder.
 • _hjAbsoluteSessionInProgress: Brukes for å telle hvor mange ganger nettsiden er blitt besøkt av ulike besøkende. Hver besøkende tildeles en unik ID.
 • _hjFirstSeen: Avgjør om den besøkende har besøkt nettsiden tidligere eller om det er en ny.
 • _hjSession_585464: En informasjonskapsel som inneholder gjeldende øktdata. Dette medfører at påfølgende forespørsler innenfor øktvinduet vil bli tilskrevet den samme Hotjar-økten.
 • _fbp: Brukes av Facebook til å levere en rekke reklameprodukter
 • tr: Brukes av Facebook til å levere en rekke reklameprodukter
 • js: Tjenester overvåker feil i web-, mobil- og serverapplikasjoner og programmer under ledelse av sine kunder, for å gi økt, feil og krasj hendelsesdata.
 • visited_alcc_*: Brukes til markører som allerede har css-filer i hurtigbuffer for å deaktivere kritisk css-del.
 • LocalStorage var statisticsUUID: Bruk denne parameteren til å lagre antall unike besøkende på nettstedet, men vi kan ikke hente personlige data med denne IDen.
 • LocalStorage var agreementParentCategory – Navn på besøkt topp-avtalekategori. Brukes i brukerens navigasjon over avtalearkiv.
 • LocalStorage var agreementParentCategoryLink – Link på besøkt topp-avtalekategori. Brukes i brukerens navigasjon over avtalearkiv.
 • LocalStorage var agreementSubCategory – Navn på besøkt sub-avtalekategori. Brukes i brukerens navigasjon over avtalearkiv.
 • LocalStorage var agreementSubCategoryLink – Link på besøkt sub-avtalekategori. Brukes i brukerens navigasjon over avtalearkiv.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi verken deler, selger, leier ut eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor:

Hvis lovpålagt:
Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere):
Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Rettigheter til egne personopplysninger:

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Agrikjøp/Agrol har om deg.
 • Rett til å be Agrikjøp/Agrol korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Agrikjøp/Agrol å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon: Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen.
 • Rett til å be om at Agrikjøp/Agrol gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til kundeservice@agrikjop.no.

Dersom du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger, kan du i første omgang ta kontakt med kundeservice@agrikjop.no, deretter eventuelt nasjonale tilsynsmyndigheter via Datatilsynet.

Endringer i denne personvernerklæringen

Agrikjøp/Agrol forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig opplevelse av agrol.no. Dette kan innebære analyse, tilpasning av innhold, annonser og videreutvikling av våre tjenester. Ved å klikke "Godta" samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.
Les mer