Hvem kan bruke Agrol-avtalene?

Medlemmer av Norges Bondelag, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, skogeiersamvirkene i Norges Skogeierforbund, og ansatte/pensjonister tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke - kan bruke Agrol.

Du får tilgang til Agrol-fordelene ved å registrere deg og logge inn på agrol.no. Registrering er gratis og gjøres kun én gang. Din e-postadresse blir ditt brukernavn. Videre må du logge inn på agrol.no med din e-postadresse og passord.

Nedenfor kan du finne din tilknytning, og informasjon om hvordan du registrerer deg.

Medlem og medlemsfordel i organisasjon

Registrer deg med din e-postadresse eller ditt produsentnummer. Registrering forutsetter at din e-postadresse står oppført hos din medlemsorganisasjon, og at du har fått tildelt et produsentnummer.

Får du beskjed, “Vi finner ikke din e-postadresse” ved registrering?
Det er sannsynlig at din e-postadresse ikke står oppført hos din medlemsorganisasjon. Ta kontakt med medlemsorganisasjonen og be de registrere din e-postadresse, samt overføre denne til Landbrukets dataflyt.

Medlem, men har ikke et produsentnummer?
Er du medlem i Felleskjøpet Agri eller Felleskjøpet Rogaland Agder, men har ikke et produsentnummer, send informasjon om din tilknytning og ditt medlemsnummer direkte til post@agrol.no, så registrerer vi din e-postadresse manuelt.

Andelseier og medlemsfordel i skogeierlag

Som andelseier har du ikke et produsentnummer, og din e-postadresse må registreres manuelt.

  1. Ta kontakt med ditt skogandelslag (Allskog, Viken, Glommen-Mjøsen eller AT Skog), og oppgi din e-postadresse.
  2. Skogandelslaget sender deretter en bekreftelse til Agrol.
  3. Når Agrol har mottatt denne informasjonen, kan du registrere din e-postadresse på agrol.no.

Ansatt i godkjent bedrift

Alle ansatte i bedrifter tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke og deres datterselskaper kan registrere seg på agrol.no. Det forutsetter at du har en e-postadresse med godkjent domene i bedriften, som vil bli ditt brukernavn. Hvis du ikke får registrert din e-postadresse, kontakt oss via post@agrol.no, så hjelper vi deg.

Pensjonist

Pensjonister med siste arbeidsplass i en bedrift tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke, kan også registrere seg som bruker på agrol.no. Følg disse stegene:

  1. Kontakt med din tidligere arbeidsgiver og be om dokumentasjon på avgått pensjon i selskapet.
  2. Send dokumentasjonen til post@agrol.no.
  3. Agrol registrerer din e-postadresse og sender deg informasjon om innlogging.

To roller – medlem i organisasjon og ansatt

Du kan ha to brukerkontoer på agrol.no, men med forskjellige e-postadresser. Har du registrert din e-postadresse med domene fra en bedrift i Landbrukssamvirket, er du tilknyttet Agrol som ansatt. Ønsker du tilgang som medlem i organisasjon, må du registrere din private e-postadresse som står oppført i din medlemsorganisasjon.

Agrikjøp-bruker

Er du ansatt i en bedrift tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke og har registrert deg på agrikjop.no, kan du bruke samme innlogging på agrol.no.

Er du nysgjerrig på fordelsavtalene – se her.