Ofte stilte spørsmål

Gå til fordelen Bil, for deretter å velge bilmerket du skal kjøpe deg. Logg inn og følg fremgangsmetoden. Husk å sjekk kan du bruke denne avtalen.

For å kunne benytte seg av Agrol-avtalen ved kjøp av ny bil, må du ha vært medlem i minst 12 måneder før du kan skrive kontrakt.

Du kan benytte Agrol-rabatt på inntil 2 biler innenfor et år fra første kjøpsdato.

Samboer/partner kan stå registrert som medeier på bilen, men det er den som er medlem som må stå som hovedeier.

Klikk på denne lenken Telenor mobil abonnement og logg deg inn. Da finner du link til nettbutikken hvor du kan bestille abonnement og telefoner.

Klikk på denne lenken Telenor nettbutikk og logg deg inn. Da finner du link til nettbutikken hvor du kan bestille abonnement og telefoner.

Nei. For å kunne benytte Agrol-avtalen med Telenor, må du være medlem i en godkjent organisasjon og ha et eget organisasjonsnummer.

Nei, det er dessverre ikke mulig å knytte seg til Agrol-avtalen dersom du ikke har et organisasjonsnummer. Det tilbys kun bedriftsabonnement gjennom avtalen med Telenor.

Ja, det kan du. Alle over 18 år kan søke, men er du over 75 år, vil du ikke få fullt utbytte av reiseforsikringen.

Utdrag fra vilkårene:

  • Avbestillingsforsikringen i kortet gjelder ikke for personer som er fylt 75 år.
  • Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år.
  • Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 75 år. Opphører ved fylte 80 år.

Erstatning for reisegods, ansvar, forsinkelse og ID-tyveri gjelder fortsatt.

Det er også viktig å bemerke seg at du må sende en e-post til post@agrol.no med brekreftelse på tidligere ansettelesesforhold. Agrol vil registrere brukeren manuelt og gi deg tilgang til den elektroniske søknaden.

Mer informasjon om forsikringene finner du i avtalevilkårene:  

Generelle vilkår
Forsikringsvilkår Reiseforsikring og identitetstyveri
Forsikringsbevis Reiseforsikring

Dersom du mener det foreligger uautoriserte transaksjoner på kortet ditt og har behov for å reklamere, kan du kontakte kundeservice på telefon 21 01 54 10.

De vil hjelpe deg med å fylle ut et reklamasjonsskjema.

Betalingsforsikring: Dersom du har tegnet Betalingsforsikring, vil denne avsluttes 4. september 2019. I tilfelle skade, kontakt AXA på telefon 80049110.

Ulykkesforsikring: Dersom du har tegnet Ulykkesforsikring, vil denne avsluttes 4. september 2019. I tilfelle ulykke, kontakt AXA på telefon 80037500.

ID-forsikring: Dersom du har tegnet ID-forsikring, vil denne avsluttes 4. september 2019. I tilfelle uhellet er ute, kontakte Codan Forsikring NUF på telefon 67224222.

Ditt gamle Agricard Corporate har reiseforsikring inkludert i kortet, og denne opphører når kortet avsluttes. Reiser du har betalt med ditt AgriCard før 4. september 2019 vil dekkes av forsikringen selv om du reiser etter kortets opphør.

Har du spørsmål om din forsikring, kontakt SEB kundeservice på telefon 21 01 54 10.

Dersom du ønsker å melde en skade i forbindelse med reisen, ta kontakt direkte med Codan Forsikring NUF på telefon 67 22 42 22.

Ja, alle forsikringer vil være gjeldende så lenge reisen er bestilt før 04.09.19. Ditt nye kort, som du bestiller hos ny partner, vil ha tilsvarende og flere forsikringer inkludert, samt mulighet for gode priser og betingelser på tilleggsforsikringer som kan være aktuelle for deg som reiser.

SEB/Eurocard ønsker å tilby deg nytt kort.

Vi gjør oppmerksom på at alle de gode fordelene, som er inkludert i Agricard samt Agrol-fordelene, kun vil være tilgjengelig når du søker om nytt Agricard gjennom Eika Kredittbank.

Ditt «gamle Agricard» vil avsluttes automatisk 04.09.19. Har du utestående saldo, vil du som vanlig motta fakturaer frem til det utestående er betalt, i henhold til gjeldende vilkår.

Dersom du har betalt en årspris som gjelder lenger enn 04.09.19, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mye. Har du spørsmål vedrørende ditt gamle Agricard, kan du ta kontakt med kundeservice på tlf. 21 01 54 10.

Ditt «gamle Agricard» vil slutter å fungere 04.09.19, så det er viktig at du søker og skaffer deg ditt nye Agricard så snart søknadsskjemaet foreligger. Da vil du beholde alle dine fordeler, og få et nytt kort med flere funksjoner og tjenester enn det du har i dag.

Nei, det er dessverre ikke mulig å søke om et tilleggskort.

Ditt nye Agricard sendes ut forløpende fra midten av august, så snart du har søkt og fått godkjent din søknad og kreditt.

For å få Agricard kredittkort må du være over 18 år og ha norsk personnummer. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger. I tillegg må du være ansatt i en av Agrikjøps godkjente landbruksbedrifter eller medlem av: Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpene eller et skogeierlag samt være registrert på agrol.no.

Det stilles også andre krav i forhold til inntekt, gjeld og personlig økonomi.

Søknadsskjema vil være tilgjengelig så snart dette er klart hos ny leverandør. Når du har bruker på agrol.no vil du automatisk får beskjed om når nytt skjema er klart.

Bruk det elektroniske søknadskjemaet som ligger tilgjengelig når du er logget inn på agrol.no. Fyll ut nødvendig informasjon og signer med BankID.

For deg med Agricard Ansatt og Agricard får du inkludert en ID-tyveriforsikring. I tillegg er det lavere effektiv rente og gratis uttak av valuta i utenlandsk minibank.

Dagens gode rabatter på blant annet drivstoff, dekk og kontor- og forbruksvarer blir videreført. I tillegg kommer flere spennende fordeler og funksjoner fremover.

Det kan være flere årsaker dette. Dersom du ikke får registrert/logget deg inn på Agrol.no send en henvendelse til post@agrol.no med din Agrol-tilknytning (for eksempel: medlemsorganisasjon, produsentnummer, e-post) og feilmeldingen som fremkommer når du forsøker.

Nei, ditt nye Agricard vil ikke faktureres før i 2020.

Kun utestående kreditt blir liggende igjen hos SEB, og må gjøres opp via faktura som blir tilsendt til kreditten er betalt i sin helhet. Alt du bruker på ditt nye kort vil da ligge hos Eika Kredittbank.

Ditt «gamle» Agricard vil slutte å fungere 04.09.19, og ditt nye vil starte så snart du har søkt og fått godkjent kreditten. De nye kortene sendes ut fortløpende fra midten av august.

Nei, du må kun gjøre opp din utestående gjeld hos SEB, som vil komme i form av fakturaer som vanlig.

Et bytte av kortleverandør innebærer at du som kortholder må søke om kortet hos ny leverandør via agrol.no. Følg instrukser på nettsiden.

Eika kredittbank er valgt som ny driftspartner og kortleverandør for Agricard fremover.

Det er gjennomført en normal anbudsrunde hvor ny driftspartner Eika vant frem som valgt partner for perioden fremover. Vi gleder oss stort til dette samarbeidet, hvor vi ser svært mange likheter og fordeler ved samarbeidet som vi håper kommer brukerne våre til gode fremover.

Nei. Dersom du har sluttet i en bedrift som tilhørte Norsk Landbrukssamvirke, har du ikke lenger rett til å benytte deg av Agrol-avtalene. Du kan kun bruke avtalene så lenge du er fast ansatt.

Du kontakter bedriften du hadde ditt siste arbeidsforhold i og ber om en bekreftelse på at du er pensjonert fra den bedriften. Deretter tar du kontakt med Agrol, dokumenterer at du er pensjonist og oppgir din e-postadresse. Når e-postadressen er registret kan du registrere deg selv på agrol.no.

Ja, i de fleste tilfeller har du det. Du kan kontakte Produsentregisteret for ytterligere informasjon.

E-post: post@prodreg.no eller telefon: 22054730

Agrol har ingen medlemmer og ikke et eget medlemsbevis. Dersom du har et smart-telefon, kan du logge deg inn på agrol.no og vise frem Agrol-beviset som du finner under Min side. AgriCard kan også vises som legitimering ved bruk av avtalene.

Noen av avtalene krever at du bruker AgriCard for å få rabatt. Se mer informasjon under fordelen AgriCard.

Kjøp av bil med Agrol-rabatt krever egen dokumentasjon, i form av en bilkjøpsbekreftelse. Se mer informasjon under fordelen Bil.

Agrol er et fordelsprogram og har ingen egne medlemmer. Dersom du ønsker å benytte deg av Agrol-avtalene, kan du melde deg inn i en av følgende organisasjoner:

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Rogaland Agder
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bygdeungdomslag
Et av skogeierandelslagene i Norges Skogeierforbund