8 tips for å unngå fallgruver ved kjøp av strøm

Synes du det er utfordrende å forstå hvilke vilkår og betingelser som gjelder i en strømavtale? Med noen forklaringer kan du enkelt bli en tryggere strømkunde.
8 tips for å unngå fallgruver ved kjøp av strøm
Det er ikke noe god følelse å oppdage at en strømavtale ikke inneholder det du tror den gjør.

For å bli en bevisst strømkunde hjelper det å kjenne til hvilke områder som påvirker et avtaleforhold og sluttprisen på en strømavtale. Disse 8 punktene er verdt å huske på.

1. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

  • Kjøpsloven regulerer avtaler mellom likeverdige parter. Den gjelder når du inngår en avtale som bedrift mot en annen bedrift eller mellom privatpersoner.
  • Forbrukerkjøpsloven gjelder en avtale mellom forbruker og bedrift, og gir deg flere rettigheter enn kjøpsloven. En bedrift regnes som mer ressurssterk enn forbrukeren, og dermed er intensjonen å gjøre partene mer likeverdige.

Vær klar over i hvilken rolle du inngår en avtale, som bedrift eller privatperson. Les avtalen nøye og vær ekstra oppmerksom på forskjellen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Husk at du som selvstendig næringsdrivende bonde eller skogbruker representerer en bedrift. Bestiller du en strømavtale via ditt organisasjonsnummer faller forbrukerkjøpsloven bort. Det vil si at angrerett på telefonsalg faller bort. Da er det ekstra viktig at du er klar over om avtalen har bindingstid eller oppsigelsestid. Hvis du har bindingstid har du gjerne et bruddgebyr, som kan fort bli dyrt hvis du ønsker å gå ut av avtalen.

2. Forskjellen på bedrift- og privatavtale

I en bedriftsavtale er prisene gjerne eksklusive mva., mens de ofte er inklusive mva. i en privatavtale. Dette kan være forvirrende når du sammenligner priser, så husk alltid å sjekke dette.

3. Kampanjetilbud

Kampanjetilbud/kampanjepriser varer gjerne bare en kort stund. Her er det viktig å sjekke avtalens varighet og hva som skjer etter at den går ut. Hvis du ikke foretar deg noe, blir du ofte flyttet til en dyrere avtale.

4. Tilleggstjenester

Vær klar over at tilleggstjenester til avtalen, som eksempelvis strømforsikring, prisgaranti, ID-vakt, lik betaling og prisfrys, kan føre til at totalkostnaden øker ganske mye. Ikke gå inn på dette før du er klar over hva den faktiske kostnaden vil bli. Tilleggstjenestene kan også ha mange unntak og forbehold. Sjekk hvordan dette påvirker deg før du inngår disse avtalene, slik at du vet om den økte prisen veier opp for fordelene med tilleggstjenestene.

5. Oppsigelse og bindingstid

Når du sier opp en avtale vil det ofte være en oppsigelsestid, gjerne på noen måneder. Oppsigelsestiden starter ofte ved neste månedsskifte, og hvis du sier opp avtalen i midten av en måned, starter oppsigelsestiden fra den 1. i neste måned.

Bindingstid betyr at du ikke kan si opp avtalen i den perioden bindingstiden er. Når bindingstiden er over kan det stå i avtalen at du går på en ny bindingstid hvis du ikke sier opp avtalen tre måneder før bindingstidens utløp. Ønsker du å avslutte avtalen i den perioden må du enten betale et forventet restbeløp eller en avgift som er enda høyere.

6. Avtaletyper

  • Spotpris betyr at grunnprisen på avtalen skal være lik prisen strømselskapene betaler på Nordpools kraftbørs. Spotpris er ofte den beste avtalen over tid og bør ikke ha bindingstid. Noen selskaper bruker andre betegnelser som innkjøpspris, markedspris, forbrukspris etc. Disse kan inneholde skjulte kostnader utenom oppgitte påslag.
  • Variabel pris er en blanding av fastpris og spot. Du har en fastpris i gitte intervaller, og prisen må varsles i god tid. Dermed får du en mer forutsigbar pris enn spot, da de største toppene og bunnene utjevnes. Denne avtalen er mindre forutsigbar enn fastpris og dyrere enn spot.
  • Fastpris kan være gunstig for de som er opptatt av å ha full kontroll på utgiftene. Denne avtaletypen har ofte bindingstid.
  • Forvaltingsavtale betyr at strømselskapet kjøper inn strøm når de mener den er billigst, og bruker den når prisen er høy. Prisen blir mer forutsigbar, men tar høyde for forventede svingninger i markedet. Ofte er målet å slå spotpris. Her er det ofte bindingstid eller oppsigelsestid, så husk å spør om dette.

7. Elsertifikat

Elsertifikat er en lovpålagt støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Den betales av forbrukerne og gis til de kraftprodusentene som produserer fornybar strøm. Strømselskapene er pålagt å belaste kundene for elsertifikatet, men ettersom de kjøpes på en børs kan påslaget variere blant strømselskapene. Spør gjerne spesifikt om elsertifikatet.

8. Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti er en merkeordning for å vise at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ofte blir disse solgt til bedrifter med et klimaregnskap, og gjerne til utlandet hvor det er mer skitten strøm. I Norge er 98 prosent av all strømproduksjon fornybar, og hvis du ønsker å tenke på miljøet er det større effekt å redusere ditt eget strømforbruk. En grunn for å kjøpe opprinnelsesgaranti er hvis du som bonde er leverandør til en bedrift som krever dokumentasjon på en ren verdikjede, eller om du skal ta opp grønne lån i banken.

Ta en ekstra sjekk

For å være på den sikre siden, er det lurt å be om en skriftlig bekreftelse på dette:

  • Oversikt over alle påslag i avtalen
  • Ingen skjulte kostnader
  • Alle prisendringer må informeres til deg direkte, ikke bare på egne nettsider

Strømselgeren vet ikke hvilken avtale du har i dag, det er det bare du som vet. Ikke stol blindt på prissammenligninger og utsagn som «du sparer 3000 kr i året ved å bytte til oss».

Strømportaler som sammenligner priser kan være et fint sted å sjekke avtaler, men også her kan du bli lokket av tilbud du bør sjekke ut. Husk at spesialavtaler slik som Agrol-avtalene ikke er synlige i denne typer strømportaler. Agrol-avtalene er kun tilgjengelig for de som er berettiget til å bruke Agrol-fordelene.

Agrols policy gjennom strømavtalene med NTE og Fjordkraft er ingen skjulte kostnader for bruker. Det betyr at betingelser og vilkår skal komme frem klart og tydelig for deg som strømkunde.