Agricard varsler endring av kredittkort

Agricard er landbrukets eget kreditt- og fordelskort for bedrifter i landbrukssamvirke inklusive deres ansatte, og du som er medlem i Norges Bondelag, Felleskjøpene, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag eller et Skogeierlag.
Agricard varsler endring av kredittkort

Agricard er i utvikling, og i den forbindelse vil vi gjerne informere deg om at vi bytter vår nåværende kortleverandør. Grunnet lovverk, må du som kortholder søke om Agricard på nytt hos ny leverandør.

Det Agricard kredittkortet du/bedriften har i dag vil slutte å fungere fra og med 04.09.2019. Ditt nye Agricard vil imidlertid sendes ut forløpende i august etter at du har søkt og søknad er godkjent.

Om kort tid vil du få mer informasjon om innholdet i det nye kortet, og hvordan du enkelt bestiller. Informasjonen vil være tilgjengelig på www.agrol.no.

Ta gjerne kontakt med oss

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, er du velkommen til å kontakte oss på epost agricard@agrikjop.no.