Drifter fjøs og bolig med solcelleanlegg

Å installere solcelleanlegg på fjøstaket er gunstig for både miljøet og bonden, så lenge størrelsen på anlegget er tilpasset forbruket. Sverre Lang-Ree er godt fornøyd med solcelleanlegget Eidsiva har montert på gården.
Drifter fjøs og bolig med solcelleanlegg
- Planlegg godt, så får du utnyttet mesteparten av strømmen selv, råder Sverre Lang-Ree, som har fått installert solcelleanlegg fra Eidsiva på fjøstaket.

Sverre Lang-Ree driver svineproduksjon og økologisk planteproduksjon på Bøverstad gard i Stange. For et år siden fikk familien montert nøkkelferdig solcelleanlegg fra Eidsiva på taket av fjøset.

– Vi hadde fulgt med på solcelleteknologien en stund og syntes det var interessant av to grunner; økonomi og bærekraft med tanke på klima, forteller Sverre.

Regnet på lønnsomhet

I noen år hadde familien ventet på at teknologien skulle gå fremover og at prisen på solcelleanlegg skulle gå ned. Før de bestemte seg regnet de på hvor mye strøm de ville bruke selv og hvor mye de kunne selge på nettet. I regnestykkene tok de også høyde for svingninger i strømprisen.

– Plutselig viste det seg at solcelleanlegg ble lønnsomt! sier Sverre.

Familien hentet inn tilbud på nøkkelferdige anlegg fra tre ulike leverandører før de bestemte seg for Eidsiva.

– En kombinasjon av pris og kvalitet gjorde at vi valgte Eidsiva. Det var viktig for oss at jobben ble gjort skikkelig og fagmessig, sier Sverre.

Forsyner strøm til sju hus

På taket av driftsbygningen har familien installert 120 paneler, som gir en årlig strømproduksjon på 32 000 kWh. Anlegget leverer strøm til alle de sju husene på gården, noe som er mulig etter at de fikk installert én felles strømmåler. Mest strøm går det til grisehus, korntørker og bolighus.

– Det er spesielt gunstig i fjøset, der vi har ventilasjon, lys og vann som surrer og går hele tiden, sier Sverre.

Familien bruker 70 prosent av strømmen de produserer selv. Siden strømmen ikke kan lagres selges overskuddet til Eidsiva for spotpris. I tillegg kjøper de strøm gjennom Agrols Spot-avtale for å ta toppene og dekke behovet når det ikke er sollys nok til anlegget.

En kombinasjon av pris og kvalitet gjorde at vi valgte Eidsiva. Det var viktig for oss at jobben ble gjort skikkelig og fagmessig.

Sverre Lang-Ree, bonde

Riktig dimensjon på solcelleanlegget

Lønnsomhet handler mye om å velge rett størrelse på solcelleanlegget. Stig Are Saxerud har jobbet ti år i Eidsiva, og veileder dem som ønsker å installere solceller. Etter samtaler med kunden, ved hjelp av kartdata og flyfoto skaffer han seg informasjon om takstørrelse og vinkel.

– Jeg undersøker hva kunden ønsker med anlegget og gir råd om en fornuftig størrelse. Økonomien i anlegget er bedre jo mer av strømmen du klarer å benytte selv, forklarer Stig Are.

Han opplever at mange får et annet forhold til strøm når de begynner å produsere selv.

– Du blir mer bevisst på forbruket ditt, og kan ta grep for å benytte mer strøm på den tiden av døgnet det produseres mest, sier Stig Are.

Eidsiva leverer nøkkelferdige solcelleanlegg til hele landet, og benytter erfarne montører.

– Begrepet nøkkelferdig vil si at vi i Eidsiva tar oss av alt fra søknader og godkjenning til nettselskapet, leverer og monterer. Det er en trygghet for kunden, sier Stig Are.

Stig Are Saxerud i Eidsiva hjelper kunder med å velge optimal størrelse på solcelleanlegget.

Støtte fra Enova

Etter et år med solcelledrift er Sverre godt fornøyd med rådgivningen han fikk fra Eidsiva.

– Det ser ut som det er dimensjonert riktig etter vårt behov. Produksjonsdataene stemmer godt ut fra estimatet de kom med, faktisk overraskende nøyaktig, smiler Sverre.

Anlegget, som kostet 250 000 kroner, regner familien med å ha tjent inn i løpet av 12 år. De fikk gode låneordninger gjennom “Grønt lån” fra banken og støtte fra Enova. Alt i alt synes Sverre prosessen med å anskaffe solcelleanlegg har vært enkel.

– Dette er en type investering som ikke krever noe jobb, andre investeringer på gården krever mye mer innsats, mener Sverre.

Utseendemessig er han også godt fornøyd med et fjøstak dekket med solcellepaneler.

– I den grad du kan se panelene så er det ikke skjemmende, tvert imot er det bare tøft å ha det. Hvis du driver salgsvirksomhet eller har egne produkter kan du til og med bruke taket ditt som miljøprofil, avslutter gårdbrukeren.

Sol er fremtidens energisystem

Om ikke lenge vil vi kunne lagre strøm fra solcelleanlegg. Sammen med fagpersoner fra hele landet går Eidsiva foran for å utvikle løsninger for fornybar energi.

– Solenergi er en veldig snill energi på mange måter, sier Magnus Bakken, med entusiasme i stemmen.

Han har jobbet med fornybar energi i 10 år og er fagansvarlig for solcelleanlegg i Eidsiva.
Sammenlignet med andre typer fornybar energi mener han at solcelleteknologien har få negative aspekter.

– Solcelleanlegg har ingen mekaniske deler som rører på seg eller lager lyd og de bidrar ikke til vesentlige inngrep i naturen. Det er dessuten lite skjemmende på bygninger, sier Magnus.

Fagansvarlig Magnus Bakken i Eidsiva er sivilingeniør med fagfelt energi og miljø.

Ideelt for gårdbrukere

Da Eidsiva begynte med solcelleanlegg i 2016 og søkte etter pilotkunder, var responsen enorm.

–Vi var ute etter å bygge rundt 30 pilotanlegg, men vi fikk 1000 søkere, forteller Magnus.

I dag installerer Eidsiva solcelleanlegg til private huseiere og gårdsbruk over hele Norge.

– Solcelleanlegg er ideelt for gårdbrukere som trenger mye energi på sommeren, som for fjærkre og svinebønder, for eksempel for å kjøle ned driftsbygninger eller drifte ventilasjonsanlegg, sier Magnus.

For bygningsmonterte solceller finnes det primært to typer, polykrystalinske og monokrystalinske paneler. De polykrystalinske er en eldre type teknologi. Eidsiva bygger og anbefaler stort sett anlegg med monokrystalinske da disse er mer effektive og ofte det mest estetiske.

– Det jobbes mye med utvikling av solcellepaneler og hvor og hvordan disse kan integreres på ulike steder, være seg bygninger eller biler. Det som vi skje de neste årene vil handle mye om det estetiske innen teknologien, og det er lite fare for at en installasjon blir avleggs over natten, mener Magnus.

Lagring av solenergi kommer

Eidsiva er en del av Solenergiklyngen, et nasjonalt fagmiljø på solenergi. Akkurat nå er lagring av solenergi langt fremme i bevisstheten til Magnus og hans kollegaer.

– I dag savner vi kommersielle løsninger for å lagre solenergi, men ny teknologi innen batterilagring er på vei. Det ville for eksempel være fint for en bonde å kunne ha batterianlegg som sikret livreddende ventilasjon for dyra hvis et tre skulle falle ned over nettlinjen, sier Magnus.

– Vi leter akkurat nå etter gode kandidater til pilotprosjekt med batterilagring, røper Magnus.