Drifter fjøs og bolig med solcelleanlegg

Å installere solcelleanlegg på fjøstaket er gunstig for både miljøet og bonden, så lenge størrelsen på anlegget er tilpasset forbruket. Sverre Lang-Ree er godt fornøyd med solcelleanlegget Eidsiva har montert på gården.
– Planlegg godt, så du får utnyttet mesteparten av strømmen selv, råder Sverre Lang-Ree, som har fått installert solcelleanlegg fra Eidsiva på gården.
Gallery image
– Planlegg godt, så du får utnyttet mesteparten av strømmen selv, råder Sverre Lang-Ree, som har fått installert solcelleanlegg fra Eidsiva på fjøstaket.

Sverre Lang-Ree driver svineproduksjon og økologisk planteproduksjon på Bøverstad gard i Stange. For et år siden fikk familien montert nøkkelferdig solcelleanlegg fra Eidsiva på taket av fjøset.

– Vi hadde fulgt med på solcelleteknologien en stund og syntes det var interessant av to grunner; økonomi og bærekraft med tanke på klima, forteller Sverre.

Regnet på lønnsomhet

I noen år hadde familien ventet på at teknologien skulle gå fremover og at prisen på solcelleanlegg skulle gå ned. Før de bestemte seg regnet de på hvor mye strøm de ville bruke selv og hvor mye de kunne selge på nettet. I regnestykkene tok de også høyde for svingninger i strømprisen.

– Plutselig viste det seg at solcelleanlegg ble lønnsomt! sier Sverre.

Familien hentet inn tilbud på nøkkelferdige anlegg fra tre ulike leverandører før de bestemte seg for Eidsiva.

– En kombinasjon av pris og kvalitet gjorde at vi valgte Eidsiva. Det var viktig for oss at jobben ble gjort skikkelig og fagmessig, sier Sverre.

Se film fra Fjøset til Sverre

Forsyner strøm til sju hus

På taket av driftsbygningen har familien installert 120 paneler, som gir en årlig strømproduksjon på 32 000 kWh. Anlegget leverer strøm til alle de sju husene på gården, noe som er mulig etter at de fikk installert én felles strømmåler. Mest strøm går det til grisehus, korntørker og bolighus.

– Det er spesielt gunstig i fjøset, der vi har ventilasjon, lys og vann som surrer og går hele tiden, sier Sverre.

Familien bruker 70 prosent av strømmen de produserer selv. Siden strømmen ikke kan lagres selges overskuddet til Eidsiva for spotpris. I tillegg kjøper de strøm gjennom Agrols Spot-avtale for å ta toppene og dekke behovet når det ikke er sollys nok til anlegget.

En kombinasjon av pris og kvalitet gjorde at vi valgte Eidsiva. Det var viktig for oss at jobben ble gjort skikkelig og fagmessig.

SVERRE LANG-REE, BONDE

Riktig dimensjon på solcelleanlegget

Lønnsomhet handler mye om å velge rett størrelse på solcelleanlegget. Stig Are Saxerud har jobbet ti år i Eidsiva, og veileder dem som ønsker å installere solceller. Etter samtaler med kunden, ved hjelp av kartdata og flyfoto skaffer han seg informasjon om takstørrelse og vinkel.

– Jeg undersøker hva kunden ønsker med anlegget og gir råd om en fornuftig størrelse. Økonomien i anlegget er bedre jo mer av strømmen du klarer å benytte selv, forklarer Stig Are.

Han opplever at mange får et annet forhold til strøm når de begynner å produsere selv.

– Du blir mer bevisst på forbruket ditt, og kan ta grep for å benytte mer strøm på den tiden av døgnet det produseres mest, sier Stig Are.

Eidsiva leverer nøkkelferdige solcelleanlegg til hele landet, og benytter erfarne montører.

– Begrepet nøkkelferdig vil si at vi i Eidsiva tar oss av alt fra søknader og godkjenning til nettselskapet, leverer og monterer. Det er en trygghet for kunden, sier Stig Are.

Stig Are Saxerud i Eidsiva hjelper kunder med å velge optimal størrelse på solcelleanlegget.

Støtte fra Enova

Etter et år med solcelledrift er Sverre godt fornøyd med rådgivningen han fikk fra Eidsiva.

– Det ser ut som det er dimensjonert riktig etter vårt behov. Produksjonsdataene stemmer godt ut fra estimatet de kom med, faktisk overraskende nøyaktig, smiler Sverre.

Anlegget, som kostet 250 000 kroner, regner familien med å ha tjent inn i løpet av 12 år. De fikk gode låneordninger gjennom “Grønt lån” fra banken og støtte fra Enova. Alt i alt synes Sverre prosessen med å anskaffe solcelleanlegg har vært enkel.

– Dette er en type investering som ikke krever noe jobb, andre investeringer på gården krever mye mer innsats, mener Sverre.

Utseendemessig er han også godt fornøyd med et fjøstak dekket med solcellepaneler.

– I den grad du kan se panelene så er det ikke skjemmende, tvert imot er det bare tøft å ha det. Hvis du driver salgsvirksomhet eller har egne produkter kan du til og med bruke taket ditt som miljøprofil, avslutter gårdbrukeren.

Sol er fremtidens energisystem

Om ikke lenge vil vi kunne lagre strøm fra solcelleanlegg. Sammen med fagpersoner fra hele landet går Eidsiva foran for å utvikle løsninger for fornybar energi.

– Solenergi er en veldig snill energi på mange måter, sier Magnus Bakken, med entusiasme i stemmen.

Han har jobbet med fornybar energi i 10 år og er fagansvarlig for solcelleanlegg i Eidsiva.
Sammenlignet med andre typer fornybar energi mener han at solcelleteknologien har få negative aspekter.

– Solcelleanlegg har ingen mekaniske deler som rører på seg eller lager lyd og de bidrar ikke til vesentlige inngrep i naturen. Det er dessuten lite skjemmende på bygninger, sier Magnus.

Fagansvarlig Magnus Bakken i Eidsiva er sivilingeniør med fagfelt energi og miljø.

Ideelt for gårdbrukere

Da Eidsiva begynte med solcelleanlegg i 2016 og søkte etter pilotkunder, var responsen enorm.

–Vi var ute etter å bygge rundt 30 pilotanlegg, men vi fikk 1000 søkere, forteller Magnus.

I dag installerer Eidsiva solcelleanlegg til private huseiere og gårdsbruk over hele Norge.

– Solcelleanlegg er ideelt for gårdbrukere som trenger mye energi på sommeren, som for fjærkre og svinebønder, for eksempel for å kjøle ned driftsbygninger eller drifte ventilasjonsanlegg, sier Magnus.

For bygningsmonterte solceller finnes det primært to typer, polykrystalinske og monokrystalinske paneler. De polykrystalinske er en eldre type teknologi. Eidsiva bygger og anbefaler stort sett anlegg med monokrystalinske da disse er mer effektive og ofte det mest estetiske.

– Det jobbes mye med utvikling av solcellepaneler og hvor og hvordan disse kan integreres på ulike steder, være seg bygninger eller biler. Det som vi skje de neste årene vil handle mye om det estetiske innen teknologien, og det er lite fare for at en installasjon blir avleggs over natten, mener Magnus.

Lagring av solenergi kommer

Eidsiva er en del av Solenergiklyngen, et nasjonalt fagmiljø på solenergi. Akkurat nå er lagring av solenergi langt fremme i bevisstheten til Magnus og hans kollegaer.

– I dag savner vi kommersielle løsninger for å lagre solenergi, men ny teknologi innen batterilagring er på vei. Det ville for eksempel være fint for en bonde å kunne ha batterianlegg som sikret livreddende ventilasjon for dyra hvis et tre skulle falle ned over nettlinjen, sier Magnus.

– Vi leter akkurat nå etter gode kandidater til pilotprosjekt med batterilagring, røper Magnus.

Solcelleanlegg fra Eidsiva
 • Hvordan fungerer et solcelleanlegg?
  Panelene på taket produserer likestrøm. Fra panelene går det en kabel til en vekselretter som gjør om til vekselstrøm. Dette gjør at du kan bruke strømmen i huset ditt. Hvis solcellene produserer mer strøm enn du bruker, selger du overskuddet ut på strømnettet. Alt dette skjer automatisk uten at du trenger å gjøre noe.
 • Skinner solen nok i Norge?
  Ja! Solinnstrålingen i Norge tilsvarer ca. 40-50 % av innstrålingen ved ekvator. Hovedproduksjonen av solenergi vil være fra mars til oktober.
 • Hva med vedlikehold og snø?
  Et solcelleanlegg har ingen bevegelige deler, og krever derfor veldig lite vedlikehold. Solcellepanelene leveres med 25 år produksjonsgaranti, og har en forventet levetid på over 30 år. Panelene er glatte, så rusk og rask som samler seg på taket vil lett blåse av eller regne bort. Eventuelt kan panelene spyles rene. Snø sklir forholdsvis raskt av, unngå å måke taket.
 • Hva er fordelen med solkraft for meg?
  Med solceller på taket vil du nyte godt av din egenproduserte, miljøvennlige strøm i flere tiår fremover. Du bidrar til at solkraft blir mer vanlig, og er med på å fortrenge strøm fra kull og gass. Strømregningene dine vil bli lavere, og du er mindre utsatt for variasjoner i strømprisen. Du vil ha god oversikt over din egen produksjon, og kan for eksempel lade elbilen med din egenproduserte strøm.
 • Hvor mye koster solceller?
  Dette er avhengig av blant annet taket ditt (type, vinkel) og hvor du bor. For å få beregnet en pris for taket ditt, søk opp din adresse og velg tak på solkartet på Eisivas sider. Et vanlig privatanlegg vil etter Enova-støtte typisk komme på under kr 100 000, mens større solcelleanlegg for gårdsbruk vil gjerne koste fra kr 150 000 og oppover.
 • Er solceller en lønnsom investering?
  Solcelleanlegg varer 30-35 år eller mer. Over hele anleggets levetid vil det spare deg for strømkostnader og gi inntekter på salg av strøm. Lønnsomheten er sterkt avhengig av strømprisen, som er veldig vanskelig å forutsi mange år fram i tid. Tendensen er at strømprisene blir høyere, og det raskere enn generell prisstigning, og slik vil solcelleanlegget øke sin inntjening.
 • Har jeg strøm når det er strømbrudd, når nettet er nede?
  Nei. Når det er strømbrudd blir strømmen borte av sikkerhetsgrunner. Det er ikke lov å ha produksjon under strømbrudd da denne vil kunne gå inn på strømnettet samtidig som det pågår reparasjoner. Eidsivas solcelleløsninger kutter automatisk produksjonen ved strømbrudd.
 • Kan jeg få tilskudd/støtte for å montere solceller?
  For private er det mulig å få støtte fra Enova. Bønder kan søke støtte fra Innovasjon Norge. Noen kommuner har også lokale tilskuddsordninger.
 • Hvordan blir solcellene montert og hvor lang tid tar det?
  Dette varierer ut fra hvilken type tak du har, men generelt bruker vi fester som er spesialtilpasset ditt tak. Disse fester vi først, før vi legger på skinner som vi til slutt monterer solcellepanelene på. Vår målsetning er at anlegget er i drift åtte uker etter bestilling. I enkelte tilfeller kan det ta noe lengre tid, men dette vil du i så fall få beskjed om.
 • Hva kan jeg gjøre selv?
  Tenk nøye gjennom forbruket ditt, så vi kan tilpasse et anlegg som er riktig dimensjonert for ditt bruk. Eidsiva tar det hele og fulle ansvaret for søknader, montering og installasjon. Vi ønsker at alle prosedyrer skjer på en riktig og sikker måte, og at du som kunde blir fornøyd.

Her kan du finne mer informasjon om solcellepanel.

Gunstige avtaler med Agrol og Eidsiva

 • Agrol-brukere får 2500 kr i rabatt ved kjøp av Solcelleanlegg fra Eidsiva.
 • Gratis rådgiving og prosjektering av solcelleanlegg.
 • Prisgaranti for identisk utstyr og montasje.
 • Avtale som sikrer deg at du får betalt spotpris for strømmen du leverer ut på strømnettet.
 • Agrol-brukere tilbys også gunstig strømavtale uten bindingstid, der du betaler det samme som Eidsiva kjøper strømmen for, pluss et påslag på 3,0 øre/kWh inkludert lovpålagte el-sertifikater.
 • Prisen følger utviklingen på kraftbørsen Nord Pool, noe som innebærer at du som kunde får markedets spotpris time for time.
 • Eidsiva tilbyr også en gunstig pris på hjemmelader til Agrol-brukere.

Sjekk ut Agrol-avtalen med Eidsiva.