Finn varmen: Alt du trenger å vite om varmeovner

På tide med ny varmeovn, men usikker på hvilken oppvarmingsmetode du bør bruke? Montér gir deg svar på alle de vanligste spørsmålene tilknyttet valg av ny ovn, og hvilke ovnstyper som passer til hvilke rom.
Finn varmen: Alt du trenger å vite om varmeovner
Byggevarer og interiør

Montér – tilbud på byggevarer, trelast og interiør

Hva er forskjellen mellom panelovn, konvektorovn og vifteovn?

Panelovn

Panelovn er en vegghengt, elektrisk varmeovn. Disse ovnene har en termostat og en temperatursensor som gjør at ovnen kan regulere seg selv – den skrur seg på når temperaturen faller under et gitt antall grader, og av igjen når målet er nådd.

Det er derfor vanlig å la panelovnen stå på hele tiden, og justere temperaturen heller enn å skru den helt av og på. Dette gir stabil oppvarming og et jevnt og behagelig inneklima.

Panelovnen tar i motsetning til konvektorovnen ingen gulvplass, men veggplass, og bør ikke komme for nær sofaen eller andre møbler – dette kan forstyrre temperatursensoren ved at luften rundt ovnen blir varmere enn i resten av rommet. Da vil ovnen automatisk slå seg av, og slik ødelegge for oppvarmingen.

Sparetips: Wifi-ovner kan du fjernstyre og tidsinnstille med mobilen. Slik kan du spare både strøm og penger!

Konvektorovn

En konvektorovn, også kalt gulvovn på folkemunne, er en frittstående varmeovn som bruker de samme prinsippene som en panelovn gjør. Konvektorovnene er praktiske ved at de kan flyttes rundt (men må være tilkoblet strøm og ha lang nok ledning), og blir gjerne varme litt raskere enn panelovnene da de har noe høyere watt.

Konvektorovnene fra Mill bruker også en annen type varmeelement, kalt trådelement, som blir raskere varme enn de tradisjonelle elementene. Mill har også et varmeelement i aluminium, som gjør at den trygt kan stå på uten tilsyn (mens andre konvektorovner ikke bør gås fra).

Mobiliteten og den raske oppvarmingen er nok hovedgrunnene til at flere og flere velger denne typen romoppvarming.

Men husk at konvektorovnene ikke bør stå påslått uten tilsyn. Dette i motsetning til panelovnene, som gjerne står på hele døgnet.

Vifteovn

Vifteovner er elektriske varmeovner der en vifte, plassert bakenfor ovnens varmeelement (ofte en glødetråd), blåser den oppvarmede luften ut i rommet. Vifteovner kan, på lik linje med konvektorovner, stå på gulvet og flyttes rundt.

De to ovnstypene har også til felles er at du ikke bør går fra ovnen når den er skrudd på. Selv om de er utstyrt med overopphetings- og veltesikring, er overflatevarmen på varmeelementet høy, og bør derfor ikke stå og gå uten tilsyn.

Selv om denne oppvarmingsmetoden er kjent for å virke hurtig, anbefales den som supplement i tillegg til øvrig varmesystem. I tillegg er det verdt å merke seg at som vifter flest, vil denne typen ovner gi fra seg noe lyd.

Tips: Transformer din gamle ovn til å bli en smartovn med wifi ovn-adapter!

Kan jeg bruke samme type ovn i alle rom?

Nei, ulike rom og bruksområder kan stille helt ulike krav til inneklima, derfor anbefales det å tilpasse oppvarmingsmetoden etter type rom. Noen eksempler:

 • Dersom du skal varme opp hytta før du kommer dit, er det ikke unaturlig å velge fjernstyrte ovner som trygt kan stå på uten tilsyn. Konvektorovnen SG1200WIFI fra Mill eller veggovner med nettilkobling vil da være et godt valg (alternativt helt andre typer oppvarming, slik som varmepumper).
 • Et annet eksempel er baderom med gulvvarme – der trengs kanskje bare en supplerende stråleovn i høyden, eller en panelovn som er våtromsgodkjent.
 • I oppholdsrom, på barnerommet og i soverommet ønsker mange å kunne tidsstyre temperaturen – til nytte både for søvnkvalitet og lavere strømretning. I slike tilfeller er det ikke unaturlig å velge panelovn.
 • Mens i campingvogna og garasjen holder det sannsynligvis lenge med en vifteovn.

Er moderne, elektriske ovner bedre enn tradisjonelle olje-, stråle-, og gassovner?

Ulike oppvarmingsmetoder og teknologier kommer naturlig nok med ulike fordeler og ulemper:

 • En klar fordel med de nyere varmeovnene er at de kommer med wifi-tilkobling. Det betyr at temperaturen kan fjernstyres og tidsinnstilles uten at du selv er i rommet.
 • Panelovnene regulerer temperaturen selv, men kan ikke flyttes.
 • Oljeovner tar godt vare på luftkvaliteten og er derfor mer allergivennlige, men bruker lenger tid på å varme opp rommet.
 • Konvektorovnen er portabel og gir rask oppvarming, men kan ikke stå på uten tilsyn.
 • Og gassovnen er uhyre rask til å varme opp et rom, men krever flere forhåndsregler i forhold til brannsikkerhet enn andre ovner.

Når det er sagt, ser vi at i Norge kommer ofte panelovnen og konvektorovnen som førstevalg, mens vifteovner og stråleovner gjerne brukes som supplement.

Oljeovn

Oljeovner er best kjent for å ta vare på luftkvaliteten. Grunnen til dette er de innkapslede varmeelementene; når varmeelementet ikke er i direkte kontakt med luften rundt, vil det heller ikke tørke ut luften på samme måte som eldre varmeovner gjør.

Oljeovnene har en jevn og relativt lav overflatetemperatur, dermed er det liten fare for å brenne seg på dem, men de bruker også lenger tid til å varme opp et rom en mange av sine konkurrenter.

Viktig å tenke på plasseringen av en oljeovn, da varmen blir liggende i et tykt lag rundt ovnen. Oljeovner er for eksempel ikke egnet til å bekjempe kaldras fra vinduer, til dette er det bedre å bruke en vegghengt panelovn.

Stråleovn

Stråleovner tar også var på luftkvaliteten, ved at de ikke varmer opp luften men gjenstandene som strålene treffer (luften blir varmere først når gjenstandene avgir varme). Denne oppvarmingsmetoden er vanlig å bruke i store lokaler og industribygg, hvor det å varme opp temperaturen i rommet ikke er økonomisk gunstig.

Stråleovnene er også å finne i private bad, boder og kjellere, som et alternativ til gulvvarme.

Viktig å merke seg, dersom du vurderer å kjøpe en slik ovn, er at varmeelementene i dem kan få meget høy temperatur. De er derfor lette å brenne seg på dersom de ikke er plassert godt. Stråleovner bør monteres oppunder taket – dette gir også best mulig varmefordeling i rommet.

Gassovn

Gassovner har gjerne høy effekt og er dermed raske til å varme opp et rom. De fleste gassovner er frittstående og trenger dermed ikke å monteres eller programmeres på noen måte, men det bør tas flere forhåndsregler i forhold til brannsikkerhet enn de fleste andre oppvarmingsmetodene.

Flammen spiser av oksygenet i rommet, og det kan også komme avgasser. Derfor er det viktig å ha god tilførsel av frisk luft, og å unngå bruk i små rom.

Det er også viktig å påse at gasslangen og gassbeholderen er i orden, og en gassovn bør ikke være påtent uten tilsyn.

Er vegghengte ovner bedre enn frittstående?

Tidligere har nordmenn flest foretrukket de vegghengte panelovnene. Veggovnene anses å være relativt trygge, og kan stå på hele døgnet uten bekymring. I tillegg opptar de ingen gulvplass, dette har nok også vært tungtveiende i valget.

Men de siste årene ser vi en økning i salg av frittstående konvektorovner. Dette har sannsynligvis sammenheng med moderne varianter der wifi og programvare som tillater oss å tidsstyre og fjernstyre temperaturen i et rom.
I tillegg har det skjedd en stor endring i forhold til design og estetikk.

Hvilken type varmeovn bør jeg velge?

Velg den typen varmeovn som passer best til ditt bruk. Noen kontrollspørsmål du kan stille deg selv for å komme nærmere et godt svar er:

 • Finnes det noen form for oppvarming fra før eller blir dette den primære varmekilden? I så tilfelle kan det kanskje holde med en vifteovn eller en konvektorovn.
 • Ønsker du en gulvovn som kan flyttes på, eller vil du spare gulvplassen og bruke vegghengt i stedet? Med panelovn eller stråleovn sparer du gulvplass, mens for eksempel konvektorovner og oljeovner kan du flytte på.
 • Ønsker du en ovn som er selvregulerende eller som kan fjernstyres? Panelovnene er både selvregulerende og kan fjernstyres dersom du velger en med wifi, mens wifi-konvektorovnene bare kan fjernstyres.
 • Trenger du en allergivennlig ovn som tar vare på luftkvaliteten? Da er sannsynligvis en oljeovn det beste alternativet.

Er du i tvil om hvilken type ovn du bør velge, kan du ta kontakt med Montér Byggeservice. De kan både hjelpe deg til å ta et riktig valg, og veilede deg med monteringen.

Tips for store rom: Flere små ovner gir jevnere varme enn én stor.

Hvor kraftig/stor bør varmeovnen være?

Svaret på dette avhenger blant annet av størrelsen på rommet, bruksområde, hvor god isolasjonen er og ikke minst, hvor ovnen er plassert. Panelovner som skal henge under vindu (varmelister) er ofte bredere og lavere enn for eksempel en flyttbar konvektorovn.

Men en god tommelfingerregel er: 60-70W per kvadratmeter.

Jo lavere watt, jo mindre er gjerne også ovnen i fysisk størrelse. Kort oppsummert er det altså størrelsen på rommet som avgjør hvor stor effekt du trenger i varmeovnen – som igjen avgjør hvor stor ovn du trenger.

Hvor i rommet bør varmekilden plasseres for å gi best effekt?

Plassering av panelovn

Mange velger å plassere panelovnen på veggen under vinduet – med god grunn. For når det er kaldt ute, siver kulda inn gjennom vinduet og forårsaker det vi kaller «kaldras». Den kalde lufta synker ned mot gulvet og det kjennes ut som trekk. Ved å plassere panelovnen i akkurat denne sonen, kan du forhindre kaldraset, og slik sørge for et mer stabilt inneklima.

Jo mer av bredden til vinduet som blir dekket, jo bedre effekt (nettopp derfor velger mange også varmelister under vinduene, som er bredere og lavere enn tradisjonelle panelovner).

Har du et rom med stort areal og flere panelovner til å gjøre oppvarmingsjobben, bør du spre dem rundt i rommet fremfor å konsentrere dem langs den samme veggen.

Det bør også være en viss avstand til gulvet under, gardiner, sofa og andre møbler. Hvis ting står for nærme, kan det påvirke termostaten og dermed effekten i resten av rommet. De spesifikke kravene til avstander varierer noe mellom ulike leverandører (ovn-merker), men for Mill er det disse som gjelder:

 • Minimum avstand til gjenstand over ovn: 10 cm
 • Minimum avstand til gjenstand på sidene av ovn: 5 cm
 • Minimum avstand til gjenstand under ovn: 10 cm

Hvor stikkontaktene er plassert i rommet, vil også kunne ha en innvirkning. Du kan bruke skjøteledninger, men monteringen bør du i så fall få hjelp til av en elektriker.

Plassering av frittstående ovn

Frittstående ovner, da først og fremst konvektorovner, kan med fordel stå litt ut i rommet, slik at den varme luften ikke blir hindret i å spre seg.

Finnes det ingen panelovn under vinduet, kan plassering i nærheten av det være med på å redusere kaldras (men ikke i samme grad som en varmelist ville gjort).

Det er viktig å ikke dekke til ovnen, ikke engang med våte sokker. Alt av møbler og gjenstander som kommer for nær vil ikke bare hindre varmefordelingen i rommet og ta mer strøm enn nødvendig, det er også brannfarlig.
Gå heller ikke fra en frittstående ovn over lenger tid.

Hvordan spare strøm på oppvarming?

Senk temperaturen! Mange bruker mer strøm til oppvarming enn det som egentlig er unødvendig. Spesielt i store hus med mange rom og mange varmekilder, skjer det mye unødig strømbruk. I et rom som ikke brukes så mye, holder det for eksempel lenge med 16 grader.

Selv rom som brukes mye, brukes ikke hele tiden. De fleste husstander står tomme flere timer hver dag, og i disse timene er det heller ikke nødvendig med full fyring.

En tommelfingerregel gitt av Enova (statlig organisasjon som jobber for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon) er at:

For hver grad du skrur ned på varmen, reduserer du strømforbruket med 5 prosent. Det er med andre ord mye å spare for de som gidder.

Du bør også senke temperaturen om natten når du uansett befinner deg under en varm dyne. Med noen ovner kan du få automatisk nattsenking, det vil si at ovnen selv skrur ned temperaturen om kvelden, og tilsvarende opp igjen når morgenen kommer. Tidsstyring er en effektiv måte å drive strømsparing på, som ikke krever mye arbeid.

De mer moderne ovnene kommer også med wifi og tilhørende app. Det vil si at du kan koble ovnen til Internett, laste ned en applikasjon til mobilen/nettbrettet og fjernstyre temperaturen med det når du selv ikke er til stedet.

Slike digitale ovner gjør det mye lettere å kontrollere strømforbruket, så hvis du tenker på å kjøpe ny ovn, bør du ha dette med i tankene når du velger.

Hvordan montere varmeovn på vegg?

Montering av panelovn er en relativt liten jobb, som du fint kan klare å gjøre selv (dersom du skal skjøte på ledningen fordi stikkontakten henger for langt unna, bør du likevel benytte en elektriker).

Det er generelt enklest å henge opp og montere ting på trevegg. Har du gipsvegg trenger du gipsplugger og passende skruer. Og har du betong- eller murvegg, må du bore hull og bruke nylonplugg og passende skruer.
Merk at typen vegg ikke dette bør ha noe å si for valg av plasseringen – panelovnen bør plasseres der den gir best varme.

For å montere panelovnen trenger du:

 • Blyant, til å markere punktene på veggen der skruene skal sitte
 • Vater, slik at blyantmerkene blir vannrette i forhold til hverandre (og ovnen blir hengende helt rett)
 • Tommestokk, slik at avstanden mellom blyantmerkene stemmer overens med opphenget på ovnen
 • Skruer, (og eventuelt plugger dersom du ikke har trevegg), til å feste opphenget i veggen, samt verktøy til å sette inn skruene

Når opphenget er på plass på veggen, hekter du helt enkelt panelovnen på (ovnen har spor på baksiden, som passer med opphenget).

Hvorfor kommer det lyder fra ovnen

De litt eldre panelovnene gir gjerne fra seg et tydelig klikk eller knepp, i det den mekaniske termostaten kobler inn og ut. I noen tilfeller skjer det så ofte at det kan oppleves som knirking. Lyden i seg selv er ikke farlig, men et tegn på at termostaten ikke lenger henger godt nok med i temperatursvingningene, og dermed ikke er rask nok med koblingene.

I praksis innebærer dette en forskjell mellom den temperaturen du ønsker å ha i rommet (det du har satt termostaten til), og den faktiske temperaturen. Ovnen kan «tro» at det er varmere enn det faktisk er.

Dersom du opplever slike klikkelyder i økende grad, bør du sannsynligvis begynne å tenke på å bytte den ut med en ny.