Gammel skepsis til biodiesel ikke lenger relevant

- Mine to tankbiler skal over på rent biodrivstoff i løpet av kort tid, sier bonde og leder av Waal Olje AS, Halvor Waal. I et samarbeid med Preem Norge og Agrol leverer han avansert og prisgunstig biodrivstoff til bønder og skogbrukere.
Bonden Halvor Waal har lang erfaring som transportør. Han er glødende engasjert i Preems satsning på bioenergi.
Gallery image
Bonden Halvor Waal har lang erfaring som transportør. Han er glødende engasjert i Preems satsning på bioenergi.

Biodrivstoff på vei inn i landbruket

Halvor Waal har vært transportør av oljeprodukter i landbruket i nærmere 30 år. Han leverer i områdene Buskerud og Vestfold, og forteller at det nå begynner å bli interesse for biodrivstoff blant bønder både til gårdsdriften og andre tjenester som brøyting.

– For ikke lenge siden ble det lagt ut et anbud på brøyting i Asker, der oppdragsgiver dekket de ekstra kostnadene som påløp hvis det ble brøytet med traktorer som gikk på annen generasjons biodiesel. Da begynner HVO Diesel 100 for alvor å vinne terreng også utover bilparken, sier Waal.

Lokal forhandler

– Vi er nå mellom 15-20 lokale forhandlere som er knyttet opp mot Preem Norge. Bøndene vet at de har lokale leverandører å forholde seg til.  Det sikrer lokal kunnskap og kort veg til beslutninger og støtte. Det igjen betyr lite byråkrati og raske svar. Samtidig har vi stordriftsfordelene gjennom samarbeidet med Preem.

Samarbeidsavtalen mellom Agrol og Preem sikrer rabatter på oljeprodukter, både standard farget diesel/landbruksdiesel samt tilgang på fremtidens produkter vil være viktig for bonden. Dette er blitt en vinn-vinn.

– HALVOR WAAL, BONDE OG TRANSPORTØR

Gode Agrol-rabatter

Waal har selv vært bruker av Agrols fordelsprogram i mange år, og er nå svært fornøyd med å ha kommet inn som leverandør til landbruket, som forhandler hos Preem.

– Samarbeidsavtalen mellom Agrol og Preem sikrer rabatter på oljeprodukter, både standard farget diesel/landbruksdiesel samt tilgang på fremtidens produkter vil være viktig for bonden. Dette er blitt en vinn-vinn.

Bioråstoff fra skogen

– Landbruket må ta sin del av miljøansvaret. Derfor er samarbeidet med Preem så nyttig, understreker han.

Preem ligger i front når det gjelder forskning og utvikling av mer miljøvennlig drivstoff. I mange år har selskapet arbeidet nært med aktørene i svensk skogsindustri. Preem kommer også til å kjøpe råstoff fra skogen i Norge, for å lage bioråstoff. Dette selger de tilbake til landbruket som grunnlag for biodiesel. Nå er Preem en av partnerne i arbeidet med å etablere en fabrikk i Åmli i Agder der det skal produseres bioråolje, såkalt biozin, fra norske skoger.

Økt ressursutnyttelse

– Her i distriktet har skogeiere de siste årene opplevd nedgang i markedene for massevirke (slip), energivirke, løvtrær, grener og topper. Treindustrien opplever den samme nedgangen for sagflis, sagspon, bark og avkapp fra produksjonen.

 Derfor mener han det finnes råvarer som kan brukes til produksjon av norsk biodrivstoff. – Bark, kvist og topp er fullverdig råstoff for produksjon av biozin og trenger ikke råtne i skogen. Ved å produsere biozin nær skogressursene og treindustrien kan mer av verdien beholdes hos dem som driver skogen.

Waal har selv vært på Preems raffinerier i Lysekil og Gøteborg. Han opplever at Preem er helt i verdenstoppen når det gjelder rensing av miljøskadelige utslipp, i tillegg til at de har et eget prosjekt for karbonfangst og lagring.  Nå bygger Preem om raffineriet i Gøteborg til å bli et spesialanlegg for raffinering av bioråolje for produksjon av HVO, som er annen generasjons syntetisk biodiesel.

– Det er på tide vi kommer den gamle skepsisen mot biodiesel til livs.

- HALVOR WAAL, BONDE OG TRANSPORTØR

Gammel skepsis

Waal er også tydelig på flere ting. – Det er på tide vi kommer den gamle skepsisen mot biodiesel til livs. Ny forskning og tøffere krav til annen generasjons biodiesel kjenner mange for lite til. Fremdeles kan jeg høre utsagn som at biodiesel bare er plunder. Dette bygger på uheldige opplevelser flere år tilbake med første generasjons biodiesel. Nå har utviklingen kommet så langt at det er pålagt innblanding av bioråstoff i diesel til veibruk. Det viser at drivstoffet holder mål.

Økende miljøkrav i landbruket

Alle innser at det vil komme strengere miljøkrav overfor landbruket i årene fremover. Halvor merker en økende bevissthet omkring biodrivstoff, og får mange spørsmål om hvor trygt det er å bruke også blant sine kunder.

– Nå er det viktig at maskinprodusentene går gjennom sine spesifikasjoner og bekrefter at utstyret kan bruke HVO innblandet uten problemer. Dette har de fleste lastebilprodusentene allerede gjort, avslutter Waal med.

Hva er HVO diesel 100 og Biodiesel 100?
  • HVO DIESEL 100 er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje).
  • Produktet er et av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp. Det reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med ca. 74 % sammenlignet med  fossil diesel.
  • HVO diesel er nå tilgjengelig for utlevering på Østlandet
  • BIODIESEL 100 er et drivstoff som er beregnet på hurtiggående dieselmotorer som er tilpasset for 100 prosent FAME. Produktet kan også benyttes til oljefyr.
  • Produktet er et fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt CO2 blir lavere.
  • Biodiesel 100 reduserer CO2-utslippet med 51 % sammenlignet med fossil diesel. Biodiesel 100 oppfyller standarden for Biodiesel (FAME) NS-EN 14214.
Om Preem

Preem er Skandinavias største raffineringsselskap, og selger bensin, diesel, fyringsoljer og fornybare drivstoff i Norge. I tillegg til direktesalg til storkunder, selger Preem produkter gjennom et nettverk av lokale forhandlere. Preem leverer nå nærmere 25 prosent av alt drivstoff som selges i det norske markedet.