På jobb for å redusere strømutgiftene i landbruket

Helene Bøe Tømmerbakke og Ulrik Rør er prosjektledere av solcelleanlegg til industri og landbruk for Eidsiva Marked. De prosjekterer og installerer solcelleanlegg, og er opptatt av solkraft, energieffektivitet og nye teknologiske løsninger.
På jobb for å redusere strømutgiftene i landbruket
Helene Bøe Tømmerbakke og Ulrik Rør tenker fremover og kombinerer landbrukskunnskap med interesse for teknologi og bærekraft.

Fremtidsvisjoner og kunnskap om landbruket

Helene Bøe Tømmerbakke og Ulrik Rør er sivilingeniører fra Agrarmetropolen, universitetet i Ås, og oppvokst på gård. Helene planlegger solcelleinstallasjon på ny driftsbygning på hjemgården i Hordaland. Odelsgutten Ulrik fra Østfold drømmer om et solcelleanlegg stort nok til å drifte både gården i Rygge og den fremtidige el-traktoren.

– Vi er opptatt av bærekraftig utvikling og energieffektivitet i samfunnet, spesielt i landbruket. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet av solcelleinteresserte gårdbrukere, sier Helene Tømmerbakke.

Solcelleanlegg tilpasset forventet energiforbruk

Begge vet mye om hva som er viktig for å prosjektere riktige solcelleanlegg for landbrukseiendommer. – For å få best lønnsomhet i investeringen er det viktig å ta en god vurdering av hvor stort solcelleanlegg gårdens energiforbruk gir grunnlag for. I driftsbygninger skal det ofte benyttes elektrisk utstyr, som trekker høy effekt til visse tider i døgnet. Det er også viktig å kartlegge hvilke effektlaster man har på bruket, for å kunne tilby et passende anlegg, forteller Ulrik Rør.

Vi er opptatt av bærekraftig utvikling og energieffektivitet i samfunnet, spesielt i landbruket. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet av solcelleinteresserte gårdbrukere.

Helene Tømmerbakke, Solcellespesialisten

En vesentlig fordel for landbrukseiendommer er bygg med store takareal. Hvilke takflater som er best egnet avhenger av utforming, vinkel, orientering, takets oppbygning, tekking og mulighet for tilkomst. Det er også nødvendig å ta hensyn til hvordan det elektriske anlegget på gården er utformet og dimensjonert, spesielt når det er flere strøminntak og målere til bruket.

En godt prosjektert løsning

– Et godt dimensjonert solcelleanlegg er et anlegg der installert effekt møter forbruk, både i form av energi og effekttopper, sier Rør. En investering i solcelleanlegg vil kunne redusere strømutgiftene betydelig de neste 30 årene. – Introduksjon av landbruksroboter og elektriske traktorer sammen med mekanisering av driften kan gjøre det ekstra attraktivt å få muligheten til å benytte egenprodusert strøm, avslutter Tømmerbakke med.