Reiseforsikring og koronasituasjonen – hva gjelder nå?

Vi har tatt en prat med administrerende direktør i Eika Forsikring, Trond Bøe Svestad, for å forstå hvordan korona påvirker forsikring og hvordan kundene er dekket i ulike «koronasituasjoner».
Reiseforsikring og koronasituasjonen – hva gjelder nå?
Har også du mange spørsmål rundt koronautbruddet, kredittkortbetaling og reiseforsikring? Her får du nyttige svar.

Trond, hvordan er det å drive forsikringsselskap under koronakrisen?

Det er for oss, som for veldig mange andre bransjer, en svært krevende situasjon. Dette er en situasjon vi aldri har opplevd og vi må ta avgjørelser uten å ha kjennskap til hvordan det til slutt vil påvirke selskapet jeg leder, både for kunder, ansatte og for økonomien i selskapet.

Det er mange som må avbestille reiser de har planlagt. Hvordan fungerer forsikringen i de tilfellene?

De fleste reiseforsikringer har en dekning for avbestilling. Det betyr at forsikringsselskapet betaler for de utleggene du har hatt dersom du ikke kan gjennomføre reisen. Hva som er gyldig grunn til å ikke kunne gjennomføre reisen står i forsikringsvilkåret. I hovedsak er det slik at gyldig grunn til avbestilling er dersom du, eller noen i reisefølget blir syk før avreise og derfor er forhindret i å reise.

Dekker dere avbestillinger som følge av koronaviruset?

Koronaviruset er i utgangspunktet ikke en gyldig grunn til avbestilling, men siden situasjonen er så spesiell har vi og de fleste andre forsikringsselskap i Norge valgt å dekke avbestillinger for kunder som har kjøpt helårsreiseforsikring, forutsatt at reisen er bestilt før 12/3.

Når det gjelder avbestillingsforsikringen inkludert i Agricard dekkes avbestillingsutgifter som skyldes:

  • Akutt sykdom eller ulykkesskade.
  • Brann, innbrudd osv. som rammer sikredes bopel, forretning eller kontor.

Forsikringen dekker ikke avbestilling eller ombooking av reiser til steder UD fraråder nordmenn å reise til. Det betyr i praksis at utgifter som ikke dekkes av reisearrangøren ikke er dekket av reiseforsikringen i kortet.

Hvorfor gjelder dette bare for helårsreiseforsikring og ikke den reiseforsikringen som ligger i kredittkortene?

Det er et godt spørsmål, men den enkle forklaringen er at reiseforsikringen som ligger i kortene er en gratisforsikring for det enkelte kortinnehaver, mens helårs reiseforsikringen koster opptil 2.000 kroner per kalenderår. Vi har med andre ord bedre inntekter på helårsforsikringen enn på kredittkortforsikringen som gjør det mulig å avvike fra den avtalen vi i utgangspunktet har med kundene.

Er ikke dette urettferdig for de kundene som trodde de hadde en fullverdig reiseforsikring gjennom kredittkortet?

Skjønner godt at noen kan tenke det. Men det er viktig å vite at en reiseforsikring gjennom kredittkortet er på de aller fleste områder lik en helårs reiseforsikring. Alle «vanlige» skadetilfeller er dekket på kortet, slik som for eksempel bortkommet bagasje, sykdom på reise og avbestilling ved sykdom. Det at vi dekker avbestilling som følge av Korona, er altså en utvidelse utover det vi normalt ville ha dekket. Dette koster oss enormt mye penger, og det er derfor de som har betalt for helårsforsikring nyter godt av dette nå.

Hvor mye koster dette dere?

Jeg kan ikke gå ut med nøyaktige tall på det, men det er jo lett å skjønne at når flyplassene som normalt er fulle av reisende plutselig er tomme, så er det store summer vi snakker om. Svært mange har også behov for å komme hjem tidligere enn det de hadde tenkt. De utleggene reisende har knyttet til merkostander er også noe vi har valgt å dekke for de med helårsreiseforsikring.

Kortforsikringen, gjelder den bare for private reiser?

Nei, kortforsikringen er en forsikring som følger betalingen av reisen. Om det er en jobbreise eller en privatreise spiller ingen rolle, så lenge minst 50 % av reisens kostnad til transport og / eller overnatting er betalt med Agricard.

Hva med de som er i karantene og ikke får reist, såkalt «koronafast»?

Ja, det er jo noen sånne tilfeller. Nå er det nok slik at det er svært få som ville ha reist selv om de ikke er i karantene. Karantene er samme kategori som syk, dvs. at dersom du har legeerklæring på at du må sitte i karantene så kan reisen avbestilles, dette gjelder også for forsikringen i Agricard.

Til slutt, er det noen tips, eller råd du vil gi til de som har reiser som de ikke får refundert fra forsikringen sin?

Ja, det beste tipset er å kontakte reisearrangøren. I veldig mange tilfeller vil reisende få full refusjon fra dem. Flyselskapene har i stor grad innstilt flyene. Da vil de refundere hele billettprisen. Det samme gjelder bestilte hotellovernattinger. Mange hoteller holder stengt og kan dermed ikke tilby den tjenesten vi har betalt for. De refunderer da hele det innbetalte beløpet.

Til slutt kan jeg legge til at vi ser at mange kunder er stresset for at de ikke får refusjon, men at det løser seg tett innpå opprinnelig avreisetidspunkt. Dette henger sammen med at for eksempel flyselskapene har enormt mange reisende som vil avbestille. Dette gjør at de prioriterer de som har opprinnelig avreise de nærmeste dagene, mens de med avreise lenger frem i tid må vente på sin «tur i køen».

Takk for praten Trond.