Betingelser for kjøp av bil

 

 

Medlemskap

Hvis du er medlem i Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag eller et skogeierlag må du ha vært medlem i mer enn 12 måneder. Medlemmer i Norges Bygdeungdomslag må i tillegg være under 30 år og kan ikke være støttemedlemmer.

Hvis du er medlem med produsentnummer i Felleskjøpet Agri eller Felleskjøpet Rogaland-Agder, kan du kjøpe bil så snart du har et gyldig medlemskap. For medlemmer i disse organisasjonene uten produsentnummer, må du ha vært medlem i mer enn 12 måneder.

 

Ansatt eller pensjonist

Er du ansatt i en bedrift som er medlem i Norsk Landbrukssamvirke, eller hadde en av disse bedriftene som din siste arbeidsplass før du gikk av med pensjon, kan du kjøpe bil så snart du har registrert deg på Agrol.no.

 

Antall biler

Du kan kjøpe inntil 2 biler innenfor en 12 måneders periode.

 

Salg av bil

Rabattavtalen gjelder kun ved kjøp av biler til privat bruk. Det er ikke lov å kjøpe biler på disse betingelsene med tanke på videresalg med fortjeneste.

For å kunne opprettholde våre gode betingelser forplikter du deg derfor til å beholde bilen i minimum 6 måneder.

 

Misbruk

Ved misbruk av avtalen, kan du miste retten til kjøp av bil med «Agrol-rabatt».