Hvem kan bruke avtalene?

Bruk av avtalene forutsetter at du er en berettiget bruker. Det gjelder også når du skal søke om Agricard kredittkort. Første steg for alle brukere er å registrere seg. Det gjør du kun en gang. Neste steg er å logge seg inn. Videre bruker du kun din login for å komme inn på agrol.no.

Medlemmer i Norges Bondelag, Felleskjøpet, NBK og NBU

Medlemmer i Norges Bondelag, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag (må være under 30 år og kan ikke være støttemedlem), Glommen Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, AT Skog SA og Allskog SA kan registrere seg som bruker på Agrol.no. Det forutsettes at du har en e-postadresse som vil bli ditt brukernavn.

Dersom din e-postadresse ikke er registrert, må du ta kontakt med din medlemsorganisasjon og be de registrere denne, samt overføre den til Produsentregisteret. Dersom du er medlem av Felleskjøpet Agri, send en henvendelse direkte til post@agrol.no med ditt medlemsnummer i Felleskjøpet Agri.

Medlemmer i et skogeierlag

Er du medlem av et skogeierlag, men får beskjed om at din e-postadresse ikke er registrert når du skal opprette en ny bruker på agrol.no? For å ta i bruk avtalene, må du gjøre følgende:

1. Du tar kontakt med din medlemsorganisasjon og ber de registrere din e-postadresse.
2. Du må i tillegg be organisasjonen om å sende din e-postadresse til post@agrol.no og bekrefte ditt medlemskap.
3. Vi registrerer så din e-postadresse og du kan deretter opprette tilgangen selv.

Ansatte

Alle ansatte i bedrifter tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke og deres datterselskaper kan også registrere seg. Det forutsettes at du har en e-postadresse med godkjent domene i bedriften som vil bli ditt brukernavn. Hvis du er ansatt i en av disse bedriftene, men opplever at du ikke kommer inn, kontakt oss via post@agrol.no, så hjelper vi deg.

Pensjonister

Pensjonister som hadde sin siste arbeidsplass i en bedrift tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke, kan også registrere seg som bruker på agrol.no. For å ta i bruk avtalene, må du gjøre følgende:

1. Du tar kontakt med din tidligere arbeidsgiver og ber om dokumentasjon på avgått med pensjon i selskapet.
2. Du sender så denne bekreftelsen til post@agrol.no og ber om en brukerkonto.
3. Vi registrerer din e-postadresse og du kan deretter opprette tilgangen selv.

Du er både medlem og ansatt

Agrol har brukere som er både ansatt i en bedrift i Landbrukssamvirket og samtidig er medlem i en av organisasjonene nevnt ovenfor. Hvis du har benyttet din e-postadresse fra en bedrift i Landbrukssamvirket ved registrering i en av organisasjonene, vil vi automatisk registrere deg som ansatt i en Landbrukssamvirkebedrift. Ønsker du tilgang som medlem, må du bytte e-postadresse i din medlemsorganisasjon og registrere deg på nytt. Du kan ha to registrerte brukerkontoer med forskjellige e-postadresser.

Agrikjøp-bruker

Er du en berettiget brukerbedrift og registrert på agrikjop.no, kan du bruke samme innlogging på agrol.no. Dette gjelder når du skal søke om Agricard kredittkort.