Agrol har som formål å skaffe eiernes medlemmer gunstigst mulig priser og betingelser på produkter og tjenester. Framforhandlede avtaler gjelder for medlemmer i

  • Felleskjøpet Agri
  • Felleskjøpet Rogaland Agder
  • Norges Bondelag
  • Norges Bygdekvinnelag
  • Norges Bygdeungdomslag
  • Norges Skogeierforbund og skogeierandelslagene

samt fast ansatte i bedrifter tilknyttet norsk landbrukssamvirke.

For alle medlemmer som skal benytte seg av Agrol-avtalene, er det krav om at man har betalt medlemskontingent, før man kan bruke avtalene.

NBUs ordinære medlemmer over 30 år og personer med støttemedlemskap i NBU har ikke tilgang til Agrols medlemsfordeler.

Vår styrke er at våre avtaler er forankret i de avtalene som Agrikjøp gjør for bedriftene i landbrukssamvirket. Det betyr at vi er en viktig kunde for de store leverandørene.

For å oppnå de beste betingelsene må vi stå samlet. Det er derfor viktig at medlemmene støtter opp om våre avtaler. Jo flere som bruker avtalene, jo bedre avtaler får vi.