Vilkår for Agrol og Agrol.no

Agrol formidler fordelsavtaler og er aldri en del av leveransene eller pengestrømmen. Vi er derfor ikke ansvarlig for leverandørenes tjenester og leveranser, men vi står på din side ved eventuelle uoverensstemmelser.

Agrol.no er hovedkanalen for å formidle våre fordeler.

Slik forholder Agrol seg til personvern

Agrol ønsker å opptre ryddig og etterrettelig, i henhold til gjeldende lover og regler. Du kan derfor føle deg trygg på at vi håndterer informasjon om deg på en sikker og god måte.

Alle data om deg lagres og behandles på en sikker og forsvarlig måte. Agrol.no benytter skytjenester fra Amazon, og alle data er lagret innenfor EØS området.

Ansvar

Innholdet på disse nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester Agrol tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Ved behov kan Agrol gjøre endringer i disse retningslinjene. Besøk gjerne denne siden fra tid til annen, slik at du holder deg orientert om eventuelle endringer i praksis eller policy.

Les mer om Agrol her.