Bonden i Norge har også behov for modernisering

Telenor er i gang med en modernisering av Norge. I dag har mange av bøndene tilgang til telefoni og internett gjennom et 100 år gammelt kobbernett. Og mange lurer på hva som nå skjer.
Bonden i Norge har også behov for modernisering
Mobil og data

Telenor – rabatt på Trådløst Bredbånd Bedrift

Kobbernettet har ikke nok kapasitet til fremtidens krav og forventninger. Telenor har startet den omfattende oppryddingen av gammel teknologi, og i løpet av de neste 4 årene vil det gamle kobbernettet bli byttet ut litt etter litt med sikrere løsninger som er mer pålitelige og fremtidsrettede.

Hva betyr moderniseringen for deg som bonde?

Er du tilknyttet kobbernettet vil Telenor kontakte deg/bedriften med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i god tid før de setter i gang. Telenor vil også informere om hvilke nye produkter og tjenester som dekker ditt behov og som er tilgjengelig på den aktuelle adressen.

Telenor har flere løsninger som erstatter utdatert teknologi. Enten det er infrastruktur basert på fiber eller mobilnettet.

Fiber

Når du bytter ut xDSL bredbånd med fiber fra Telenor får du en raskere, sikrere og mer stabil løsning.

Telefoni

Telenor har flere løsninger som erstatter fasttelefonen om du vil beholde ditt telefonnummer. Enten en løsning basert på mobilnettet (fastnett hovednummer) eller en løsning basert på fiber (IP-telefoni).

Du vil motta brev med informasjon om dato for når endringen vil skje hos deg. Telenor kundeservice tar kontakt med deg i forkant av endringsdato og hjelper til å analysere ditt behov.