En forutsigbar strømpris ble redningen

Med 50 melkekyr, 10 kjøttfe og fem barn i alderen 7 til 17 år, er både aktivitetsnivået og strømforbruket på Heistad høyt. Tor Martin og Ulrikke priser seg lykkelige for at de har Agrol Landbruksstrøm fra NTE.
En forutsigbar strømpris ble redningen
Energi

NTE – spar penger på strøm og solenergi

– Jeg har spart mange tusen kroner på at jeg valgte akkurat denne strømavtalen, sier Tor Martin Eek, som sammen med samboeren Ulrikke Marie Kristiansen Skevik driver gården Heistad på Sparbu utenfor Steinkjer.

En lønnsom prat med NTE

Det var tilfeldighetene som gjorde at Tor Martin endte opp med Agrol Landbruksstrøm. Da han ringte til kundesenteret på NTE og oppga omtrentlig strømforbruk og fortalte om drifta på gården, var kunderådgiveren klokkeklar på at dette var den riktige avtalen for han.

– Så da stolte jeg på henne, jeg, smiler Tor Martin. – Jeg tok det for gitt at kunderådgiveren i NTE sitter med mer kunnskap om strømmarkedet enn det jeg gjør, og da hørte jeg på de gode rådene.

Og det at Tor Martin valgte Agrol Landbruksstrøm, har vist seg å være en lønnsom avgjørelse. I perioder i år har kundene hatt strømpriser på under halvparten av innkjøpsprisen på strøm.

Jeg tok det for gitt at kunderådgiveren i NTE sitter med mer kunnskap om strømmarkedet enn det jeg gjør, og da hørte jeg på de gode rådene.

Tor Martin Eek, bonde

Samlet innkjøp gir bedre pris

– Målet med Agrol Landbruksstrøm er å gi kundene gode priser over tid, forteller Berit Buchholdt Gran, som jobber som porteføljeforvalter i NTE. – Historisk har denne avtalen hatt en god pris for kundene våre.

For å få best mulig pris på strømmen, samler vi mange kunder i en portefølje. Når vi mener det er større sannsynlighet for at prisene skal stige «forhåndskjøper» vi strømmen, og kundene får prisen vi har kjøpt inn.

Ved å samle flere kunder i en portefølje får vi mulighet til å handle på en måte som tidligere bare har vært forbeholdt de alle største strømkundene. Det å kjøpe strøm i en portefølje er en kalkulert risiko. Du kan ende opp med en pris som er høyere enn innkjøpsprisen.

– Men vi i NTE har opparbeidet oss god kompetanse på å kjøpe strøm, mener Gran. – Kundene som har denne avtalen, har hatt vesentlig lavere strømpriser så langt i år enn kunder som har innkjøpspris-avtaler, sier hun.

Målet med Agrol Landbruksstrøm er at rett og slett å gi kundene gode priser over tid.

Berit Buchholdt Gran, porteføljeforvalter NTE