– Med Office 365 fra Telenor er alle dokumentene trygt lagret i skyen

Ole Dybwad utenfor Trondheim har 900 griser og en av områdets største kornåkrer. Som eneste ansatte er han avhengig av at alt på gården fungerer. Hvis én ting slutter å virke kan det få ringvirkninger på hele driften.
– Med Office 365 fra Telenor er alle dokumentene trygt lagret i skyen
Mobil og data

Telenor – Office 365 gjør kontorarbeidet enklere

– Mitt navn er Ole. Jeg er 4. generasjons bonde her på Reppe gård i Stjørdal, utenfor Trondheim. Jeg har 450 mål med korn, fortrinnsvis bygg og havre og til enhver tid en grisebestand på om lag 900 dyr.

Med strenge krav fra stat og kommune er jeg nødt til å ha god orden i dokumentene mine. Og det er kritisk at jeg får lagret disse trygt. Jeg har tidligere opplevd at PC-er har sviktet og at alt jeg hadde lagret har forsvunnet, sier han.

Med et fjøs fullt av dyr har bonden en rekke gjøremål for å holde driften ved like. Han må også dokumentere alt han foretar seg.

– I Norge har vi noe som heter Kvalitetssikring i landbruket (KSL), som krever papirer på så og si alt. Har jeg avløsere i fjøset må jeg kunne vise til at de har fått opplæring, at de kan alt om elektriske installasjoner, foring, strøing og gjødsling.

Jeg må dokumentere hvor mye sprøytemiddel jeg har på åkeren min. Når jeg sprøytet den og om jeg er godkjent for bruk av sprøytemidler. Lagring av korn krever også masse dokumentasjon.

– Tidligere brukte jeg en perm til arkivering, der jeg la inn enkelt-ark, men det ble veldig tungvint. Satt jeg inne i huset og jobbet og trengte et ark fra permen som lå i fjøset, måtte jeg skifte tilbake igjen til fjøsklær for å gå ut og hente det, forteller han.

Han har også opplevd å miste alle dokumentene på PC-en i fjøset, fordi den hadde brutt sammen.

– Selv om fjøsets PC står i eget rom, kan plutselig alt jeg har lagret på den forsvinne. Den støver ned, rett og slett. Og tidligere førte det til at jeg mistet alt og måtte begynne helt på nytt igjen. Jeg måtte lage alle dokumentene på nytt. Noe hadde jeg heldigvis tatt utskrift av, men det som var mistet kommer aldri tilbake igjen.

Fra perm til skytjeneste

Ole forteller videre om en dag han ble kontaktet av Telenor. Samtalen gjorde ham nysgjerrig på Office 365, en skybasert abonnementstjeneste, som samler alle office-dokumentene hans trygt på et sted. Han brukte daglig Word, Excel og Powerpoint. Det han manglet var et system for lagring av dokumentene

Telenor anbefalte som er løsningen for å lagre alt i skyen. Ved å lagre alt i OneDrive kan alle Oles dokumenter åpnes fra hvilken som helst maskin, uansett hvor han er.

– Jeg bestilte derfor Office 365-pakken fra Telenor og den inkluderer e-post med et brukernavn jeg valgte selv. Og et passord jeg måtte bytte etter førstegangs pålogging. Etter det var jeg “fit to go!”. Da var jeg bare på da, og kunne legge bort den KSL-permen.

– OneDrive liker jeg veldig godt. Nå kan jeg være i fjøset, inne i huset eller på andre siden av jordkloden og logge meg på hvilken som helst maskin eller telefon og finne fram til dokumentasjonen jeg trenger, og eventuelt gå inn i dokumentet, sende det på e-post eller ta en utskrift, sier han. Og fortsetter:

– Det har gjort hverdagen min enklere, fordi jeg kan være sikker på at alt jeg foretar meg lagres trygt. I dag eller i morgen kan fortsatt PC-en i fjøset ryke, men nå mister jeg ikke ett eneste dokument. Alt sammen ligger tilgjengelig på OneDrive. Det ligger ikke lenger inne i fjøset, men over. Oppe i skyen.

Fikk egen e-postadresse

Med Office 365 fra Telenor fikk Ole også den beste e-post løsningen, som er enkel å ta i bruk.

– Det ser jo unektelig mer profesjonelt ut at jeg har fått gårdsnavnet mitt som e-postadresse. Jeg har til og med laget e-postkonto til kona, på samme adresse, men med fornavnet hennes selvfølgelig. Og hun er like fornøyd!

Han forstår at andre – i lignende situasjon som ham selv – kan tro at skylagring og profesjonell e-post kun er et tilbud store bedrifter har tilgang på.

– Mange blir kanskje skremt av å høre om skylagring og at en slik løsning er noe som kun gjelder for virksomheter med 5 – 10 eller tjue ansatte. Men det er ikke det. Jeg er én mann jeg, som har denne løsningen. Og det fungerer. Det er ikke vanskelig eller dyrt i det hele tatt!

Alt blir lagret i skyen, så kan jeg konsentrere meg om jorda mi her nede. I tillegg fikk jeg gårdsnavnet mitt som e-postadresse. Profft!

Ole Dybwad, bonde

Med Office 365 har han også sluttet å få uønskede e-poster, som tidligere tok mye tid å gå gjennom.

– Siden oppstarten har jeg ikke fått en eneste spam-melding, og jeg bruker nå mye mindre tid på e-post og på lagring og kan heller konsentrere meg om det jeg er i dag, og det er bonde.

Med skybasert office-løsning har jeg outsourcet IT-biten til Telenor. Så kan jeg konsentrere meg om gårdsdriften, fremfor å måtte sette meg inn i ting jeg ikke forstår meg så veldig mye på. Og jeg trenger ikke forstå meg på det heller. Det gjør hverdagen min mye enklere.

– Vi bønder tenker ofte slik at hvis jeg skal ha noe på gården min, som skal brukes jevnlig, så må det fungere. Og et produkt som fungerer, det går vi ikke bort fra, avslutter han.