Produserer strøm til melkeproduksjon

Solcelleanlegget til melkebonden Tor Ivar Barstad fra Ytterøy i Trøndelag produserte 3000 kWh strøm hver måned de første månedene.
Produserer strøm til melkeproduksjon
Energi

NTE – spar penger på strøm og solenergi

Tor Ivar Barstad tror det er fremtiden å satse på solenergi i stedet for fossil kraft. Erfaringene hans med solcelleanlegget er at det fungerer veldig bra, og at det til og med fungerer når det er overskyet.

De 3000 kWh med egen produsert strøm hver måned, kommer godt med. Tor Ivar er nemlig melkebonde, og det går med mye strøm både på melkeroboten og på helautomatisk foring som går 10-12 ganger i døgnet.

Solenergi på gårdsbruk

Landbruket er i en særstilling når det gjelder bruk av solenergi. Driftsbygningene har store tak med plass til større solcelleanlegg. Større anlegg gir lavere kostnader per produsert kWh enn mindre anlegg.

Gårdsbruk bruker ofte mye strøm på dagtid, når prisen på strøm er høyest – og når solcellene produserer som best. Et solcelleanlegg er alltid mest effektivt om du klarer å bruke strømmen du produserer selv, i stedet for å selge strømmen tilbake til nettet.

Det betyr at gårdbrukere som installerer solcelleanlegg, bidrar til økt lønnsomhet ved at både energiutgiftene og driftsutgiftene blir redusert.